– Vi er skikkelig skuffet over ny TEK

– Blant annet fordi energikravene fortsatt baserer seg på netto energi i stedet for levert energi, som er mer forståelig og veldig relevant for EU-krav, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap. 

I likhet med en rekke ulike aktører i byggebransjen har NOVAP etterlyst levert energi (eller vektet levert) som utgangspunkt for energikravene i stedet for netto energi, en teoretisk størrelse som ikke kan måles. 
– Levert energi vil stimulere til å velge varmepumper og solceller, som begge deler reduserer både faktisk strømforbruk og miljøbelastning, fastslår Hagemoen. Han poengterer at våre nordiske naboland og EU har byggeregler som motiverer til å velge varmepumper. 

Viktig for EUs taksonomi – og derfor finansiering

Dessuten er levert energi relevant for finansiering og bærekraft, som kommer til å påvirke hverdagen for norske eiendomsutviklere. 
– Grønn Byggallianse og flere andre har understreket at levert energi (med primærenergifaktor) må på plass av hensyn til EUs taksonomi. Den igjen vil påvirke hvem som får gunstige lån til byggeprosjekter, fortsetter Hagemoen. 

Tar ikke klimautfordringene på alvor

Den nye forskriften har også fått mye kritikk for ikke å stille klimakrav, kun krav om klimagassberegninger. 
– Vi synes det er bra at den ikke blander sammen energikrav og klimagassutslipp til materialer som opprinnelig foreslått. Men når myndighetene verken stiller krav til å redusere utslipp eller strammer inn energirammen, mener vi de ikke tar Norges klimautfordringer på alvor, sier Hagemoen. 
Han poengterer at mange norske bygg allerede er mer energieffektive enn energikravene i teknisk forskrift; både plusshus og nullenergibygg.
 
Hagemoen trekker også fram to viktige politiske vedtak: 
•    EU vedtok allerede i 2010 at alle nye bygg skulle være nesten nær nullenergi-bygg i løpet av 2020. 
•    Klimaforliket fra 2012 slo fast at energikravene i byggteknisk forskrift skulle skjerpes til nullenerginivå i 2020. 

– Det virker som om norske myndigheter ignorere begge disse vedtakene. Vi kommer til å jobbe videre for å få innført levert energi i TEK, og få myndighetene til å definere nesten nullenergi-bygg. Dette er også viktig for EUs taksonomi, understreker Hagemoen.