Veksten fortsatte i første kvartal

– Med høye strømpriser er det naturlig at salget har gått bra, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. I første kvartal økte det 13 % sammenlignet med rekordåret 2021.

Pilene peker fortsatt oppover for bergvarme- og luft-til-vann-varmepumper. 

Totalt ble det solgt 28 706 varmepumper i årets første tre måneder, og så bra har starten på året aldri vært noen gang. 
– Det har vært mye oppmerksomhet rundt varmepumper på grunn av de høye strømprisene, og sånn sett naturlig at salget økte, sier Hagemoen. For luft-til-luft-varmepumper var økningen 11 % sammenlignet med første kvartal i 2021. 

Oppsving for bergvarme

Også for bergvarme- og luft-til-vann-varmepumper er utviklingen positiv. Etter flere år med fallende salg pekte pilene oppover i fjerde kvartal i fjor, og denne oppgangen fortsetter: 

  • 33 % økning for luft-til-vann-varmepumper 
  • 53 % økning for væske-til-vann-varmepumper, 

begge sammenlignet med første kvartal i 2021. 
– Ja, det går bedre enn tidligere, men markedet for disse varmepumpene har vært dårlig en stund, poengterer Hagemoen. Salget i første kvartal i år økte særlig for væske-til-vann-varmepumper. 

– Absolutt et brukbart marked

Varmepumpe Sør i Kristiansand leverer alle disse tre typene varmepumper. 
– Januar var en veldig god måned, februar og mars også.  Jeg vil ikke si at markedet er fantastisk, men det er absolutt brukbart, fastslår Kjell Djupesland. For varmepumper til vannbåren varme handler det særlig om tre kundegrupper. 
– En del er utskifting, en annen er de som har elkolbe og skjønner at det er relativt dyrt i disse dager. Og vi har en normal mengde med nysalg, opplyser Djupesland. Så langt ligger omsetningen 20 % over fjoråret. 

– På langt nær som i fjor

På en annen kant av landet er situasjonen annerledes. 
– Salget har på langt nær vært som i 2021, sier Espen Egset, daglig leder i Egset Ventilasjon i Volda. Selskapet har også en egen avdeling i Ålesund. En viktig faktor skiller seg markant fra Agder og store deler av Sør-Norge. 
– Strømprisen er ikke til vår fordel i området her, påpeker Egset. Ut fra tall hos EnergiNorge lå prisene i første kvartal mellom ca. 65 og 75 øre per kWh.  

Fortsatt oljefyr-utskifting

Lang leveringstid på varmepumper på starten av året påvirket også salget.
– Så kom varmen i mars og folk glemte kulden. Men vi forventer at salget tar seg opp til normalen etter hvert, sier Egset. Salget av luft-til-vann-varmepumper til rehabiliteringsprosjekter er på vei opp, og dette handler særlig om gamle varmeanlegg med oljefyr.  
– Der er det fortsatt en lang vei å gå, mener Egset. 

Nye prognoser på Varmepumpekonferansen

– Vi er fortsatt spente på utviklingen framover. Vi jobber sammen med Prognosesenteret om utsikter for annet halvår og 2023, og dette blir presentert på Varmepumpekonferansen 9. juni, forteller Hagemoen.