Varsler ny utsettelse for F-gass-frist

Miljødirektoratet jobber nå med å utsette fristen for å fornye F-gass-sertifikat til 1. juni 2021, og antyder at dette blir vedtatt før 1. desember.

Fristen for å fornye F-gass sertifikat blir sannsynligvis utsatt igjen. 

Direktoratet har en ny forskrift på minihøring med frist 27. november. Denne forskriften gir midlertidig unntak fra kravet om å fornye F-gass-sertifikat innen fem år fram til 1. juni 2021. Dette kravet skulle gjelde fra 1. desember, som ville blitt frist for alle med sertifikat eldre enn fem år. 

Ifølge tall fra Isovator vil 1600 personer mangle gyldig F-gass-sertifikat fra 1. desember hvis fristen ikke utsettes. Miljødirektoratet mener den bør utsettes, blant annet fordi koronapandemien gjør det vanskelig å arrangere kurs og eksamen for resertifisering. Det er forskjell fra kommune til kommune hvilke typer arrangementer som er tillatt, og det kan være konkurransevridende. 

– Alle som har sertifikat som blir eldre enn 5 år fra 1. juni 2021, oppfordres imidlertid til å melde seg opp til eksamen så snart det er forenelig med nasjonale og lokale smitteverntiltak, understreker direktoratet i høringsbrevet.