– Varmepumper er en del av løsningen for lavutslippssamfunnet

Årets Enova-konferanse handlet om at Norge står overfor store utfordringer med å kutte klimagassutslipp de neste ti årene. Varmepumper får viktig rolle i flere sektorer.

– Vi har hatt en veldig god dialog med Enova i mange år, understreker Rolf Iver Mytting Hagemoen, flankert av kommunikasjonsdirektør Eiliv Flakne (til venstre) og administrerende Nils Kristian Nakstad. 

Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. 

– Varmepumper er en av teknologiene som blir viktig for lavutslippssamfunnet. Ut fra det vi hørte på Enova-konferansen, kommer det til å bli økt fokus på å fase ut fossil energibruk i bygg, industri, landbruk og havbruk, utdyper han. Med over 800 deltakere, deriblant ministrere, politikere, næringslivstopper og miljøorganisasjoner er konferansen en viktig arena for NOVAP. 

– Den gjenspeiler hva som er de viktigste politiske målene nå og viser hva som blir kursen framover. Det er viktig å se helheten vår bransje er en del av, understreker Hagemoen. 

Store forventninger til effekttariffer

NVE forventer økt kraftforbruk de neste årene, fastslo direktør Kjetil Lund under årets Enova-konferanse. 

NVEs innlegg om effekttariffer var det mange som ventet spent på. 

– Nok en gang fikk vi et foredrag om hvorfor vi trenger effekttariffer, men vi fikk fortsatt ikke vite hvordan disse blir, opplyser Hagemoen. NVE antydet at tiltak for energieffektivisering som også reduserer effekt vil bli premiert, mens tiltak som ikke reduserer effekt vil kunne bli mindre lønnsomme.
– Vi har jevnlig dialog med NVE og utfordrer dem til å komme med effekttariffer som både stimulerer energieffektivisering og bedre utnyttelse av nettet, sier Hagemoen. 

Kunstnerisk markering

Som kjent er det nå forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det markerte Enova med å stille ut et kunstverk som ble laget av en gammel oljefyr. Denne har stått i resepsjonen til Enova siden 2010. Om lag 9700 boligeiere har fått Enova-støtte til å kvitte seg med sin gamle oljefyr. 

– Vi skal være stolte av oljefyringsforbudet; vi er første land i verden som har gjort det, poengterer Hagemoen. 

Tor Brekke og Enova har støttet tusenvis av boligeiere som har fjernet oljefyr. I hvert fall én har blitt til kunst.