– Vår viktigste stemme inn i EU

– Den europeiske varmepumpeforeningen sitter tett på mange pågående prosesser i EU som vil påvirke norsk energi- og klimapolitikk, sier nyvalgt styremedlem Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP er valgt inn i styret i den europeiske varmepumpeforeningen. 
 

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) har vært aktivt medlem i den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA) i en årrekke, og på tampen av fjoråret ble Hagemoen valgt inn i styret. 
– EHPA blir lyttet til av EU-kommisjonen, og vi ser at varmepumper får stadig mer oppmerksomhet i Europa, sier Hagemoen, daglig leder i NOVAP. 

EU løfter energieffektivisering

Flere land legger nå planer for å fase ut og forby bruk av olje og gass til oppvarming. 
– Energieffektivisering blir sett på som et av de aller viktigste klimatiltakene, og da vil varmepumper spille en viktig rolle, fastslår Hagemoen. Han poengterer at EUs skjerpede klimamål direkte og indirekte vil være viktige drivere for norsk energi- og klimapolitikk. EU-direktiver påvirker blant annet norske byggeregler, krav til energieffektivisering og utfasing av fossil energi. 

Viktig for f-gass-revisjon

– For vår bransje sin del er f-gass-forordningen en kjent og konkret konsekvens av EUs politikk. EHPA er en viktig stemme inn i arbeidet med revidert f-gassforordning, poengterer Hagemoen. Gjennom EHPA får NOVAP også god innsikt i hvordan markedene utvikler seg i ulike europeiske land. 
– Vi deler informasjon om alt fra subsidier og skatteregler til kompetanseheving og suksesskriterier for utbredelse av varmepumper. Da avdekker vi mange av de samme utfordringene i ulike land, sier Hagemoen. 

Norden leder an

Norge, Sverige og Finland ligger langt foran resten av Europa når det gjelder antall installerte varmepumper per capita. 
– Jeg ble spurt om å være med i styret blant annet fordi flere ønsker nordiske aktører og nasjonale foreninger i styret, forteller Hagemoen. Også den finske og polske varmepumpeforeningen er med i EHPA-styret. Det er fortsatt et stort potensial for flere varmepumper i boliger, næringsbygg og industri i nordiske land, understreker Hagemoen. 

Store forventninger til rehab-bølge

Vekstmulighetene er enda større i de landene som nå skal fase ut fossil oppvarming og rehabilitere bygningsmassen. 
–  EHPA forventer at antall installerte varmepumper i Europa firedobles fram mot 2030. Det europeiske markedet blir større og større, og vi kommer til å bli påvirket av det, mener Hagemoen. Nye byggeregler og støtteordninger i flere europeiske land stimulerer til økt bruk av varmepumper.
– Samtidig øker forståelsen av at det er stort behov for kompetente rådgivere, entreprenører og installatører for å ta ut det store potensialet.