Tidenes beste enøk-budsjett

– SV og regjeringen viser at de tar strømpriskrisen og klimautfordringen på alvor ved å levere det beste budsjettet for energieffektivisering og lokal energiproduksjon noensinne.


Lars Haltbrekken (til venstre) og SV har tatt til orde for økt satsing på enøk ved en rekke anledninger, her med olje- og energiminister Terje Aasland på et frokostmøte i oktober. 

Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. I budsjettavtalen med regjeringen sørget SV for 700 millioner kroner ekstra til energieffektivisering og solenergi.

– Det er en veldig god start på en mer kraftfull virkemiddelpolitikk for å nå målet om 10 TWh strømsparing innen 2030. Denne tilleggsbevilgningen vil gi både husholdninger og bedrifter lavere strømregninger fremover, mener Hagemoen.

Ikke presisert hvordan det skal brukes

Han opplyser at det ikke framgår av budsjettavtalen hvordan ekstrabevilgningen på 700 millioner kr skal brukes; om det skal forsterke støtteordninger som allerede finnes, eller om det kommer helt nye programmer.  I høst forbedret Enova støtteprogrammet for lokale energisentraler, og lansert tre helt nye støtteprogrammer rettet mot yrkesbygg og borettslag.

Energibruken i bygg kan halveres

Hagemoen mener SV nå har sørget for at neste års statsbudsjett bidrar til å ta igjen mange år med forsømmelser.
– Hvis vi fortsetter å satse på energieffektivisering, kan energibruken i norske bygg halveres, ifølge en ny forskningsrapport fra Sintef og Skanska, sier Hagemoen. Gjennom å oppgradere energistandard ved nybygg og rehabilitering, og legge om til energieffektive varmepumper og solceller, kan strømforbruket kuttes med så mye som 13 TWh innen 2030 og hele 42 TWh innen 2050. 
– Dette vil være helt avgjørende bidrag til klimaomstillingen, understreker han.

Norge trenger fornybar strøm til klimakutt og ny industri

Energieffektivisering kan bidra både til bedre kraftbalanse, til å avlaste nettet og til å bremse behovet for nettutbygging og ny kraftproduksjon. Virkningen av energieffektivisering er sterkest om vinteren, når presset på kraftsystemet er størst og kraftprisene er høyest.
– NVE forventer at det vil bli bygget lite vind på land før 2030, og det kommer stadig meldinger om nye utsettelser og kostnadsøkninger for havvindsatsingen. Derfor er energieffektivisering jokeren som raskt og konfliktfritt kan bidra konkret til å løse kraftkrisen, og samtidig bidra til at vi når våre klimamål, understreker Hagemoen.

Han påpeker at energieffektivisering kan gi en rask effekt fordi det ikke avhenger av konsesjonsprosesser, utbygging av nett eller teknologiutvikling.
– Derfor anbefaler Energikommisjonen å prioritere nettopp energieffektivisering, poengterer Hagemoen.