Synder med F-gass

Under tilsyn i fjor høst fant Miljødirektorat blant annet avvik hos halvparten av aktørene som selger varmepumper – og avvik hos samtlige nettbutikker.

Nettbutikker synder mot F-gass-kravene, nærmere bestemt kontroll på at varmepumper installeres lovlig.
Direktoratet gjorde tilsyn med etterlevelse av F-gass-regelverket hos 28 virksomheter; hos selgere av F-gass (HFK), forhandlere av varmepumper med F-gass og bedrifter som installerer slike varmepumper. Nå er rapporten klar, og den viser at: 
  • Blant de 19 ulike typer bedrifter som selger varmepumper, manglet drøyt halvparten kontroll med om varmepumpene ble installert lovlig. En del av disse 19 selger kun til andre virksomheter, ikke til privatpersoner. 
  • Blant 11 virksomheter som selger til privatpersoner, hadde alle unntatt én avvik. 

Slett på nett

– Mange hadde blitt oppmerksomme på at de har plikter, men var ikke i mål. Hvor gode systemer de hadde, varierte fra ingenting til nesten bra nok, forteller sjefingeinør Ole Jakob Birkenes i tilsynsseksjonen i Miljødirektoratet. Det gjelder forhandlere, butikker og nettbutikker. Av disse 11 virksomhetene var fem installatører/forhandlere og seks nettbutikker, noen av dem kombinert nettbutikk og byggevarehus. Alle nettbutikkene/butikkene hadde for dårlig kontroll med at varmepumpene ble installert lovlig. To av nettbutikkene, Maxbo og Elkjøp, har etablert rutiner i etterkant av kontrollen for å sikre at installasjonen blir gjort forsvarlig. 

Ikke et tilfeldig utvalg

Bare én av de fem kontrollerte installatørbedriftene var uten avvik.
– Utvalget av installatørbedrifter er ikke tilfeldig, fastslår Birkenes. Direktoratet driver det som kalles risikobasert tilsyn. 
– Vi går dit det er grunn til å tro at det er mangler. Vi reiser ikke til installatører hvor nettside og sertifisering tyder på at virksomheten følger regelverket, utdyper han. Dermed er sannsynligheten for å finne avvik større enn for gjennomsnittet av installasjonsbedrifter. 

For butikker tror Birkenes at tallene er representative. To av dem, Maxbo og Elkjøp, har i etterkant av tilsynet innført rutiner som skal sikre forsvarlig installasjon av varmepumpene de selger. Direktoratet gjorde også tilsyn hos varmepumpeimportører og VVS-grossister. Hos importørene var det i liten grad avvik. 

Positivt med tilsyn

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) berømmer direktoratets innsats med tilsyn. 
– Vi ser at det hjelper. Det siste halvåret har vi hatt stor pågang fra selskaper som trenger internkontroll og hjelp til å bli sertifisert etter varsel om tvangsmulkt fra Miljødirektoratet, opplyser daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Ofte er det selskaper NOVAP har purret på i flere år fordi foreningen har visst at selskapene ikke har hatt sertifikatet i orden. Tilsynet avdekket at snaut 40 % av bedriftene som jobber med varmepumper manglet bedriftssertifisering. 
Direktoratet gjennomførte brevkontroller i fjor høst. 
– Vi kan også se at tilsynsvirksomheten vår har hatt ganske bra effekt, sier Birkenes. Direktoratet er allerede i gang med nye tilsyn. 

FAKTA om tilsynet høsten 2019

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn hos: 

  • 7 installatørbedrifter/forhandlere som gjør oppdrag hos privatpersoner (5 av dem omfattes av F-gass-forordningen)
  • 6 nettbutikker/butikker som selger til forbrukere
  • 4 varmepumpeimportører
  • 6 VVS- og kuldegrossister
  • 3 kuldeentreprenører

Mer om tilsynet finner du i rapporten hos Miljødirektoratet