Skjerp krav til både materialer og energibruk

Derfor bør ikke ny teknisk forskrift blande klimakrav til materialer med energibruk. Energikrav må baseres på levert energi slik DiBK opprinnelig ønsket, mener NOVAP.

Lave klimagassutslipp fra materialer bør ikke åpne for høyere energibruk, mener Varmepumpeforeningen. 

Forslaget til endringer i teknisk forskrift (TEK) har vært på høring, og Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er svært kritisk til en rekke punkter. Blant annet til å bruke netto energi som utgangspunkt for rammekrav, og til at energikravene ikke skjerpes. 

Strengere energikrav kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, viser en rapport Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) selv bestilte for å vurdere energikrav basert på levert energi.

Uakseptabelt at DiBK overkjøres

Erichsen & Horgen og Samfunnsøkonomisk Analyse konkluderte i rapporten at tradisjonelle varmepumper er samfunnsøkonomisk lønnsomme for både kontorbygg, boligblokk og småhus. 
– Derfor mener vi det er absurd og fullstendig uakseptabelt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overkjører DiBK sitt forslag om å bruke levert energi, poengterer rådgiver Bård Baardsen i NOVAP. 

Still krav til maksimale klimagassutslipp

NOVAP er også kritisk til at forslaget til endringer i TEK åpner for at et bygg kan ha høyere energibehov hvis klimagassutslipp fra materialer reduseres. 
– Det er en svært uheldig sammenblanding. Vi er positive til å stille klimakrav til materialer, men mener kravene til både utslipp fra materialer og energibruk må skjerpes, sier Baardsen. For materialer kan det gjøres ved at forskriften innfører obligatoriske grenseverdier (rammekrav) til maksimale klimagassutslipp.

Bred kritikk

Flere kritiske kommentarer til forslaget kan du lese i NOVAPs høringsinnspill. Baardsen har også gått hardt ut mot forslaget i media: 
– Det som er lagt frem nå, er et makkverk som ikke kan flikkes på, sier han til Teknisk Ukeblad.

NOVAP er ikke alene om å mene at forslaget er for dårlig: 
– Slik høringsutkastet ser ut viser det ingen forståelse for de klimautfordringene vi står overfor, sier Arnkell Jonas Petersen hos Erichsen & Horgen til Teknisk Ukeblad. Petersen er også lite imponert over at DiBK fortsatt forholder seg til netto energibehov, som er en ikke målbar teoretisk verdi som uttrykker verken energikostnader eller miljøbelastning.

Produktsjef Folke Pettersen i Simenergi fastslår at nye TEK ikke møter fremtidens energikrav. 
– Ny teknisk forskrift burde stimulere til valg av alle typer løsninger som bidrar til redusert energibruk, skriver han i et innlegg på Bygg.no

Teknisk Ukeblad oppsummerer i denne saken – De 87 høringsuttalelsene til ny teknisk forskrift har ett fellestrekk: kravene til klima, miljø og energibruk er altfor milde.