Sett av en milliard til enøk hvert år!

Det er oppfordringen til den nye regjeringen fra Varmepumpeforeningen og 20 andre organisasjoner. De foreslår en strømsparepakke som kan iverksettes raskt.

– Hjelp til energieffektivisering og lokal energiproduksjon vil gjøre folk mindre sårbare for svingninger i strømprisen, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening

Med ny regjering på plass jobber mange organisasjoner nå knallhardt for å påvirke både regjeringspartiene og opposisjonen. Norsk Varmepumpeforening og en rekke samarbeidspartnere har blant oppfordret regjeringen til å prioritere energieffektivisering i boliger og yrkesbygg. 

– Ett av forslagene våre er en milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg. Det er en kraftig økning fra dagens nivå, sier rådgiver Bård Baardsen. De neste ti årene kan energisparetiltak og egenproduksjon i boliger og bygg redusere energibruken med nær 20 TWh fra dagens nivå.

Hjelp til sårbare grupper

De 21 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjonene foreslår fem andre grep i en strømsparepakke som bør iverksettes raskt: 

  • Spissede støtteordninger mot borettslag og sameier
  • Sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøktiltak, for eksempel gjennom Husbanken
  • Tilbud om gratis kommunal energirådgivning
  • Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører energieffektiviseringstiltak
  • Høyere avskrivningssatser ved investeringer i energirenovering i næringsbygg

Se også hva NRK skrev om denne saken

Nye virkemidler

– Vi er også opptatt av hva myndighetene må gjøre på lengre sikt, sier Baardsen. Organisasjonene mener regjeringen må legge fram planer for: 

  • Minimum 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, og minimum 5 TWh av dem innen 2025. 
  • Nedtrapping til vesentlig redusert energibruk i bygg innen 2050, fordelt på delsektorer med årlige nedtrappingsforpliktelser. 
  • Rehabilitering og energieffektivisering av bygg i samsvar med kravene i EUs bygningsenergidirektiv.

– Disse planene må beskrive nødvendige virkemidler, både Enova og nye virkemidler for bygningssektoren, sier Baardsen. 

Organisasjonene som står bak brevet er: 
Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
Zero
Greenpeace Norge
Framtiden i våre hender
Bellona
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) Huseierne
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Nelfo, en landsforening i NHO
El og IT Forbundet
Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
Norsk Varmepumpeforening
Byggevareindustriens Forening
Byggmesterforbundet
Elektroforeningen
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Rørentreprenørene Norge
VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Norske Trevarer
Norsk solenergiforening