– Sett av en milliard til energitiltak i bygg

Slik kan Norge unngå kraftkrise og framtidige strømprissjokk, mener NOVAP og 26 andre organisasjoner.

– Regjeringen må satse på kjente og trygge tiltak på kort sikt, mener rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. 

Oppfordringen kommer i et felles innspill til statsbudsjettet for neste år. 
– Alt annet enn energieffektivisering og solenergi tar for lang tid til å unngå et kraftunderskudd i 2026, med de negative konsekvensene dette medfører, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. 

Mer effektiv bruk av fornybar elektrisitet er viktig av to årsaker: 

  • For å beskytte husholdninger og bedrifter mot fremtidige strømprissjokk
  • For å realisere det grønne skiftet. TIl det trenger vi elektrisitet til å fase ut fossil energibruk i transportsektoren og industrien, og til å etablere nye virksomheter som batterifabrikker og hydrogenproduksjon 

Må satse på kjente og trygge tiltak

I Norge er det tradisjon for å tenke utbygging av ny kraft framfor å bruke den kraften vi har mest mulig effektivt. Men, som Baardsen poengterer, er det mange konflikter rundt vindkraft og vannkraft, og prosessene er tidkrevende. 
– For å få ting til å skje på kort sikt, det vil si denne stortingsperioden, må regjeringen satse på kjente og trygge tiltak som kan iverksettes raskt, sier han. 

Derfor har NOVAP og de andre organisasjonene foreslått at regjeringen neste år setter av 1 milliard kr til velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, inkludert borettslag og sameier. I tillegg ber organisasjonene om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

Jobber for tverrpolitisk enighet

Dette forslaget er del av et langsiktig arbeid for å få myndighetene til å prioritere energieffektivisering og egenproduksjon av energi.
– Det var et skritt i riktig retning at det kom 100 millioner ekstra til energitiltak i kommunale boliger i budsjettavtalen med SV. Men skal vi få til en større satsing, er det viktig å få med Sp og Ap, understreker Baardsen.

Noen av de 27 organisasjonene som sendte brevet har allerede hatt møter med Sp, Ap og MDG.
– Vi jobber aktivt mot alle partier på Stortinget, for vi mener det bør være tverrpolitisk enighet om energieffektivisering og solenergi, sier Baardsen. 

Mer gjennomslagskraft i fellesskap

For å nå gjennom hos politikerne er det viktig for de 27 organisasjonene å stå sammen og fronte felles budskap.  
– De organisasjonene som er opptatt av energieffektivisering og solenergi er hver for seg for små til å få gjennomslag, men vi kan lykkes når vi jobber sammen, sier Baardsen.

Blant annet er det lettere å nå fram i media med felles budskap; NRK har hatt en større sak om forslaget til å satse på energitiltak

Kampen om faktisk å få gjennomslag for egne forslag i statsbudsjettet er knallhard. 
– Gigantiske konsern og store organisasjoner som Equinor har flere titalls personer som jobber med myndighetspåvirkning. Da er det viktig at vi som jobber for samme mål står sammen, understreker han.