Samfunnsøkonomene tar feil om energieffektivisering

– Det skjer ikke av seg selv, selv om det er lønnsomt. Derfor trenger vi mye større vilje og politisk styring for å utløse flere tiltak som er modne teknologier.

Sigrun Aasland i Zero.

Det sa daglig leder Sigrun Aasland i Zero på frokostmøtet «Energieffektivisering er den beste strømstøtten» som Varmepumpeforeningen arrangerte sammen med Naturvernforbundet, Zero, Nelfo og Elektroforeningen onsdag denne uka. 
– Historien om norsk energieffektivisering har de siste årene i stor grad handlet om rasjonelle samfunnsøkonomiske analyser som viser at dette vil skje av seg selv fordi det er lønnsomt. Virkeligheten har vist at det ikke skjer av seg selv, selv om det er lønnsomt, poengterer Aasland. 

Må støtte modne teknologier

Det kan skyldes at investeringen er for stor, eller at den som eier et bygg ikke selv skal bruke det og få gevinst av energieffektivisering. Aasland mener det er en stor barriere at Enova ikke støtter modne teknologier, av frykt for å drive opp prisene på tiltak som folk vil anskaffe uansett. 
– Men det gjør de altså ikke. Vi trenger mye større vilje og politisk styring for å utløse flere av de tiltakene som er modne teknologier, men som ikke er utrullede teknologier, konkluderer Aasland. 

Langt bak målet for 2030

Også daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen poengterer at samfunnsøkonomisk tankegang har hindret satsing på energieffektivisering. 
– De siste årene har det vært gjennomgående at en del samfunnsøkonomer sitter i utvalgte departementer og mener at markedet skal løse energieffektivisering, sier han. 
Målet om 10 TWh energisparing innen 2030 ble vedtatt i 2016. 
– Regjeringen sier dette går av seg selv, og at vi er på god vei. Nei! Nå ligger vi 14 TWh bak dette målet, påpeker Hagemoen. 

Nyttige EU-direktiver motarbeides aktivt

I motsetning til Norge har EU satset aktivt energieffektivisering i en årrekke. Til tross for at Norge er EØS-medlem og mange EU-direktiver derfor er relevante, har det ikke satt fart på satsingen her. 
– De samme byråkratene i de samme departementene motarbeider aktivt implementering av direktiver som gir tydelig føringer på økt satsing på energieffektivisering, mener Hagemoen. 

Pass på byråkratene!

Tore Strandskog er direktør næringspolitikk i Nelfo og har jobbet aktivt for energieffektivisering i en årrekke. 
– Jeg tror det er mer genuin interesse og engasjement fra politikernes side til faktisk å gjøre en forskjell nå, men jeg tror de står overfor en kjempestor utfordring: Den usynlige obstruksjonsfaktoren i dette er faktisk byråkratiet, sa Strandskog i sin oppsummering av frokostseminaret. 
Han opplever ikke særlig stor vilje for å promotere enøk i forvaltningen, enten det er i finansdepartementet, klima- og miljødepartementet, olje- og energidepartementet eller Enova. Strandskog har en klar oppfordring til politikerne. 
– Følg nøye med på hva som foregår i forvaltningen, vær veldig tydelig i bestillingen til Enova, så tror jeg vi skal fikse dette her. 

Se politikerdebatt og mer til i opptak fra seminaret