Salgsrekord med hårfin margin

Med drøyt 151 000 solgte varmepumper endte 2023 så vidt foran 2022, viser nye tall fra Prognosesenteret. Økning for bergvarme og luft-til-vann-varmepumper gir vekst totalt.

Kvartalsvis varmepumpesalg fra 2012 til og med 2023. Tall fra Prognosesenteret. 

Totalsalget av varmepumper gjorde et solid byks fra 2021 til 2022, med om lag 25 % vekst. En spørreundersøkelse mot importører og installatørbedrifter februar 2023 viste at flertallet ventet at markedet ville roe seg i år , men de tok feil: Fasiten endte på 151 500 – et par promille over tallene for 2022. 
– Vi ser en liten nedgang for luft-til-luft-varmepumper på 0,6 % i 2023, mens væske-til-vann- og luft-til-vann-varmepumper økte. I sum ga det hårfin vekst, opplyser daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.  

2 TWh på to år

Varmepumpene gir et betydelig bidrag til Norges klimaomstilling. 
– I 2022 og 2023 har det til sammen blitt installert så mange varmepumper at det netto tilsvarer hele 2 TWh omgivelsvarme, forteller Hagemoen.   

Slik fordelte salget seg på ulike kategorier, sammenlignet med tall for 2022: 

  2023 totalt
Totalt salg  +0,2%
Luft-til-luft -0,6 %
Luft-til-vann   +8,70 %
Væske-til-vann +33,80 %
Ventilasjonsluft  -21,50 %

Strømpris er fortsatt en viktig driver

Høsten 2022 og våren 2023 var strømprisene svært høye, og det dro opp salget selv om regjeringens strømstøtteordning gir mindre ekstreme priser for boligeiere.
– Høsten 2023 var det imidlertid perioder med lavere strømpriser, og varmepumpesalget roet seg noe, forteller Hagemoen. Våren 2023 var den beste noensinne for luft-til-vann-varmepumper, mens salgstall for høsten ikke kunne måle seg med rekordhøsten i 2022.

Tror på fortsatt vekst for varmepumper for vannbåren varme

– Både luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper har en fin utvikling både for småhus og større bygg i 2022 og 2023, men for disse varmepumpene ligger vi fortsatt langt bak Sverige og Finland. Vi forventer at en økt satsing på energieffektivisering i bygg vil bidra til videre vekst for varmepumper for vannbåren varme.

Ganske treffsikre prognoser

Prognosesenteret analyserer varmepumpemarkedet på oppdrag fra Varmepumpeforeningen. Med store svingninger i strømpriser de siste par årene har det vært vanskelig å lage treffsikre framskrivninger. 
– Likevel forespeilet Prognosesenteret at varmepumpesalget i 2023 kunne havne rundt 157 000 solgte varmepumper totalt, sier Hagemoen. 

Varmepumpekonferansen 12. mars skal Prognosesenteret analysere 2023 nøyere og presentere nye framskrivninger for årene framover.