– Rydd opp i mandatet til Enova

Det er det viktigste politikere kan gjøre for å sette fart på energieffektivisering, mener Elektroforeningen og Norsk Varmepumpeforening.

Møteleder Anne Karin Sæther med Rolf Iver Mytting Hagemoen og Frank Jaegtnes. 

Den klare meldingen ble formidlet til flere politikere fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget på et frokostmøte 26. april i regi av Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen, Naturvernforbundet, Nelfo og Zero. 
– Vi er mange som egentlig har gitt opp Enova helt, sa Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. 

Fra å være opprettet til å jobbe med energieffektivisering og fornybar energi, har Enova dreiet satsningen mot klimakutt. Enovas aktivitet er også begrenset til å støtte senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon.

Trenger Enova på kort sikt

Likevel mener Hagemoen og Jaegtnes at Enova kan få en viktig rolle på kort sikt. 
– Hvite sertifikater og andre virkemidler vil det ta tid å utrede. Vi trenger noe som kan sette fart på utviklingen de nærmeste årene. Ut over fireårsavtalen Enova har nå, må de ha en tilleggsavtale hvor de måles på kWh energieffektivisering i bygg, mener Hagemoen. 

Politikere positive til endret Enova-mandat

Møteleder Anne Karin Sæther utfordret politikerne som var tilstede om å si noe om Enovas mandat. 
– Jeg kunne godt tenke meg at Enova fikk tilbake noe av det gamle målet, sier Ole André Myhrvold (Sp). 
– Sånn Enova opererer nå er ikke det mest effektive og gunstige. Det er høytsvevende månelandingsmål, men vi snakker om avgift som kreves inn av husholdningskundene, mener
Marius Arion Nilsen (FrP). 

Mer støtte til moden teknologi

Mens Einar Wilhelmsen, finansbyråd for MDG i Oslo, etterlyser handling bak mål. 
– Problemet med energieffektivisering er det samme som klimapolitikk: Man har satt seg noe mål, men aldri noe ønske om å nå dem. Man må gi underliggende etater beskjed. Hvis man gir Enova beskjed om å realisere et eller annet og gir nødvendig finansiering til å gjøre det, tror jeg det er klokt og lurt, sier Wilhelmsen. 

Sæther ga seg ikke med dette, og stilte et enda mer konkret spørsmål: Må Enova bli mye rausere på å gi støtte til moden teknologi?

– Ja, svarte alle fire politikere. 

Møteleder Anne Karin Sæther (til venstre) med politikerpanelet: Einar Wilhelmsen(MDG), Marius Arion Nilsen(FrP), Ole Andre Myhrvold (SP) og Stein Erik Lauvås (AP)

Truls Gulowsen i medarrangør Naturvernforbundet fikk avslutte med en klar oppfordring til politikerne og hva de bør gjøre med energieffektivisering.   
– Det er ikke bare å pøse penger på problemet, selv om det ville vært ålret. Vær så snill: Sett målene og overlat gjennomføringen til folk som har peiling! Dere har etater og proffe folk som kan gjennomføre virkemidlene hvis dere tør å sette målene. 

Her kan du se opptak fra seminaret