Rekordsalg i tredje kvartal – men lite bevegelse i bedriftsmarkedet

Høye strømpriser gir nok en rekord for varmepumpesalget, og klart flest går til boliger. – Vi ser lite endring for bedriftsmarkedet.

Luft-til-luft-varmepumper til boliger går unna som aldri før. Foto: ABK-Qviller.

Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen om nye salgstall fra Prognosesenteret. 

Fortsatt er det luft-til-luft-varmepumper som driver veksten: Salget økte med 20 % i årets tre første kvartaler, sammenlignet med 2021. Salget av større luft-til-luft-varmepumper for næringsbygg er omtrent uendret. 
– Til tross for at mange bedrifter sliter med rekordhøye strømregninger. Vi vet at potensialet er kjempestort, så dette kan jo tyde på at mange bedriftseiere ikke kjenner godt nok til hvor mye strøm de kan spare med varmepumper sier Hagemoen. 

Også salget av varmepumper for vannbåren varme øker, med rundt 50 % både for luft-til-vann- og væske-til-vann til boligsegmentet. Det er på nivå med salget i perioden 2012 til 2014, før forbudet mot fossil fyringsolje ga salgsrekorder i 2018 og 2019.
– I seg selv er 50 % økning fra fjoråret pen vekst, men vi ligger fortsatt milevis under nivåene i Finland. Det sier mye om hva vi kan strekke oss etter, understreker Hagemoen. Han poengterer at Finland og Norge er sammenlignbare ut fra antall innbyggere/husholdninger og klima.