Presser på for bedre nettariffer

NOVAP og en rekke andre organisasjonen fortsetter sammen å protestere mot forslaget til ny nettariffer. Sjekk argumentene.

Andreas Strømsheim-Aamodt viste at en "rushtidsavgift" kan kutte forbruket mer enn forslagene fra RME kan. 

Hva skal til for at nettet utnyttes mer effektivt, forbrukere forstår utformingen og nasjonale målsetninger om energieffektivisering kan nås? Det var tema for et frokostmøte NOVAP arrangerte sammen med en rekke andre organisasjoner i forrige uke. 
–  Vi er mange som mener at det er nyttig med en ny tariff, men spørsmålet er hvilken modell som faktisk gir effekt. Vi er usikre på om forslagene fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir disse effektene, sier daglig Rolf Iver Mytting Hagemoen.

NOVAP har sammen med en rekke organsasjoner allerede påpekt svakheter ved forslaget i brevet til olje- og energiminister Tina Bru, og  – ikke minst – i sitt høringssvar. 

– På frokostseminaret fikk vi også høre om andre og bedre alternativer til nettariffer, forteller Hagemoen. Alle foredragene og opptak fra seminaret er lagt ut på nett. 
– For de som er opptatt av hva som skjer med nettariffer og hvordan det berører vår bransje, er det vel verdt å se på presentasjonene, mener Hagemoen. 

Her er noe av det du kan høre mer om: 

 • Å endre forbruk krever større økonomiske insentiver enn redusert nettleie, men det hjelper med enkle budskap som «Lad elbilen om natta», poengterte Knut Olav Bakkene i Glitre Energi Nett, som tester ut en smart nettleie med redusert priser mellom kl 22 og 06. 
   
 • En time-of-use-modell kan kutte samlet forbruk mer enn forslagene fra RME som er på høring. Det viste Andreas Strømsheim-Aamodt fra Nelfo gjennom analyser av 1000 boliger. 
   
 • Huseierne ved Linda Ørstavik Öberg beskrev RMEs forslag som en hån mot de som har gjennomført enøk-tiltak, noe NRK også har omtalt sammen med brevet til olje- og energiministeren. 
   
 • Hva betyr nettleie og RMEs forslag for borettslag? Nils Hagness fra Obos viste eksempler på borettslag hvor nettleien vil kunne øke med over 200 %. Hagness poengterte også at elbil-lading kan bidra til å glatte ut effektkurver – men RMEs forslag vil ikke gi motivasjon for å lade når det er ledig kapasitet i nettet. 
   
 • Audun Randen Johnson fra Naturvernforbundet poengterte at vi ved siden av koronakrise har naturkrise og klimakrise. Derfor må vi redusere behovet for ny kraftproduksjon, og da trenger vi tariffer som underbygger energieffektivisering. 

– Vi fikk også innspill fra stortingspolitikere – Liv Kari Eskeland (H), Lars Haltbrekken (SV) og Ruth Grung (Ap), forteller Hagemoen.  

Her kan du se alle foredragene, og opptak fra frokostseminaret. Det ble arrangert sammen med Huseierne, NBBL, OBOS, Naturvernforbundet, ZERO, Bellona, WWF, Norsk elbilforening, NAF, Nelfo, Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen.