Oslobygg har laget ny veileder for varmepumper

– Vi ønsker oss enkle, robuste anlegg, sier teknisk prosjektrådgiver Kjersti Grande i Oslobygg, som legger ekstra vekt på sikkerhet i ny veileder.

Kjersti Grande presenterte den nye veilederen på NOVAPs sommerlunsj med fagseminar på Nedre Foss Gård. 

Naturlige kuldemedier er nå et krav for alle varmepumper og anlegg til komfortkjøling i hovedstadens kommunale bygg. Tidligere var kravet at kuldemediers GWP-verdi skulle være under 10.

Dette endte ofte med syntetiske kuldemedier, selv om byggherrens intensjon var at valg av kuldemedier skulle vurderes sammen med dem i forprosjekter. 

– Syntetiske kuldemedier har store miljøutfordringer og det er risiko knyttet til framtidig leveranse. Det har vært en enorm utvikling i markedet for naturlige kuldemedier. Når vi skjønte at markedet var modent, strammet vi inn våre krav, forteller Grande. 

Ønsker å heve kvaliteten

Den nye veilederen beskriver hvordan Oslobygg skal anskaffe og drifte varmepumper og kjølemaskiner. 

– Vi har mange ulike utfordringer. Noen ganger stiller vi ikke de riktige kravene, noen ganger er ikke varmepumper og varme- eller kjølesystemet tilpasset hverandre. Med denne veilederen håper vi at det blir fokus på varmepumpeleveranser slik at vi hever kvaliteten på systemene og ytelse over året, sier Grande. 

Sluttkontroll før drift

Med naturlige kuldemedier er det viktig å vektlegge sikkerhet. Det skal vurderes i alle faser, også i skisseprosjekt. Risikovurdering skal gjennomføres i forprosjekt, og Oslobygg krever at rådgivere kan dokumentere nødvendig kompetanse. Veilederen dekker også hva som skal inn i kravspesifikasjon – og den krever sluttkontroll før varmepumpen settes i drift. 

Veilederen er skrevet for både for Oslobyggs egne ansatte innen eiendomsforvaltning og prosjektutvikling, og for eksterne aktører som prosjekterende og andre rådgivere. 

Enkelt og robust er best på sikt

Grande tror mange bestillere tar for gitt at de får levert en god løsning, mens en del rådgivende ingeniører har for dårlig kompetanse om varmepumper og naturlige kuldemedier. 

– Vi ser også at intensjonene blir så gode at man overkompliserer anlegg i stedet for å levere noe som er godt og robust. Jeg ønsker meg enkle, robuste anlegg også fordi det rett og slett er bedre på sikt. Også om tre år når noen skal reparere eller utbedre, poengterer Grande.