Opptil 2,8 milliarder til enøk i bedrifter

11. desember er frist for å søke støtte til enøk-tiltak i bedrifter med høye strømkostnader. Ordningen skal lanseres i løpet av november. – Gjør deg klar til å hjelpe bedriftene nå!

– Bransjen bør kunne hjelpe bedrifter med å gjøre energikartlegging og lage budsjett for hva tiltak vil koste å gjennomføre, mener Bård Baardsen.

Oppfordringen kommer fra rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen, som tror entreprenører og forhandlere kan vente seg stor pågang fra bedrifter. 
– Energikartlegging er en forutsetning for å søke, og denne kartleggingen kan gjøres enkelt via et eget skjema. Det er smart å sette seg inn i dette så fort som mulig, mener Baardsen. 

Disse kan søke og dette kan de få i støtte

Energitilskuddsordningen for bedrifter gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022. 

 • Ordningen retter seg mot bedrifter hvor strømkostnader utgjorde minst 3 % av omsetningen i første halvår 2022. 
 • En viktig forutsetning er at bedriften må gjennomføre en enkel energikartlegging. Da kan den kvalifisere til to former for støtte:  
  • 1. Støtte til å dekke deler av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember, enten med 
   • inntil 25 prosent, eller 
   • inntil 45 prosent hvis bedriften velger å investere i enøk-tiltak  
  • 2. Støtte til enøk-tiltak, inntil 50 % av investeringskostnaden 

– Målet er å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. Tilskuddsordningen har et klart enøkinsentiv, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding. 

– Mye vil gå til enøk

– Etter at ordningen ble presentert i slutten av september har strømprisene normalisert seg. Derfor vil det meste av potten på 2,8 milliarder kr gå til enøk. Det er nok til å gjennomføre mange tiltak, poengterer Baardsen.

Det er slik at både væske-til-vann, luft-til-vann og luft-til-luft-varmepumper vil være omfattet av ordningen. Ordningen administreres av Enova, og skal lanseres «i løpet av november». Følg med på nettsiden for energitilskuddsordningen.

– Søknadsfristen for enøk-tiltak blir 11. desember, og det kan ikke være påløpt noen kostnader i et prosjekt før den datoen, understreker Baardsen.

Ikke legg budsjettet for lavt

Bedrifter trenger ikke å innhente tilbud for enøk-tiltak, bare lage et budsjett for hva tiltaket skal koste. 
– Senere får de refundert ut fra faktiske kostnader, så lenge det er innenfor budsjettet. Derfor er det viktig ikke å legge budsjettet for lavt – blir faktiske kostnader høyere, blir det ingen refusjon for kostnader over budsjett, forklarer Baardsen. 

Hvor mye støtte bedriftene vil få for enøk-tiltak er heller ikke avklart. 
– Ordningen sier «inntil 50%», men det kommer nok an på hvor mange som søker støtte, sier Baardsen. Han forventer ikke mer klarhet i dette før 30. november.