Ole Jørgen Veiby og EPTEC Energi: – Stadig nye anvendelser

Ikke minst løsninger for varmegjenvinning med varmepumper.

Lavtemperert overskuddsvarme har blitt mer interessant, mener EPTEC sjefen, for eksempel løsninger som gjenvinner overskuddsvarme fra datasentre til fjernvarme.
– Slike løsninger er helt opplagt for oss som har jobbet i bransjen ei stund, men mange synes det er nytt og spennende, sier Veiby med et smil. Til å begynne med ville dessuten ikke fjernvarmeselskapene ha lavtemperert varme inn på sine nett. 
– Nå kan vi levere 80 °C direkte, poengterer Veiby.

Uslåelig kombinasjon

Oppvarming av tappevann med varmepumper er en annet område Veiby tror vil vokse. Og når nær null-energi blir krave for nye bygninger, er han overbevist om at varmepumper blir en del av løsningen. 
– Varmepumper, kjøling og energibrønner – det blir uslåelig. Men det viktigste er hvordan dette designes og styres, understreker han. Det er fortsatt sånn at kjølemaskiner, ventilasjonsanlegg og automasjon ofte leveres av ulike aktører. 
– Hvem får dette til å spille godt sammen? Der er det veldig mye å hente, mener Veiby. 

Seriøsitet: Alle har en vei å gå

– Hva håper du vil prege bransjen de neste årene? 
– Vi kommer ikke utenom naturlige kuldemedier. Og seriøsitet – alle har en vei å gå for å følge lover og regler vi har kjent til i alle år. Det tas en del snarveier, bevisst eller ubevisst, mener Veiby. Da kan det vri konkurransen til ulempe for den som jobber i tråd med regelverk, noe som ikke blir mindre relevant når brannfarlige kuldemedier blir mer vanlig. 

Vanskelig å påvirke løsninger

– Hva er den viktigste styrken til EPTEC Energi?
– God kompetanse, og et bredt produktspekter på naturlige kuldemedier. Ammoniakk, propan og CO2 kan vi levere til hva det måtte være. Og vi har en stor serviceavdeling til å følge opp anleggene i ettertid, sier Veiby. I praksis kan det være vanskelig å få utnyttet kompetansen til fulle fordi kuldeentrepriser som regel ligger under andre leverandører. 

Et hav av muligheter med data

– Hva tror du blir de største endringene eller utfordringene fram mot 2030?
– Å beholde kompetanse på faget vårt som entreprenør. Nyutdannede søker seg heller til konsulentbedrifter enn entreprenører, sier Veiby. Samtidig er det nok av faglig spennende utfordringer, ikke minst innen digitalisering og kunstig intelligens. 
– Vi har et hav av muligheter for å optimalisere drift av kjølemaskiner, poengterer Veiby. Ofte hentes bare data for tur- og returtemperatur opp i overordnet system, mens det finnes mye data i kjølemaskinenes regulatorer. 
– Noen må plukke opp dataene og sy de sammen, for eksempel for å redusere servicekostnader. Her er det masse å hente!