Ny tariffstruktur må ikke hindre energieffektivisering

Fremtidig nettleiestruktur kan hindre energieffektivisering og andre politiske mål, poengterer NOVAP og 10 andre organisasjoner i et felles brev til Stortinget.

AMS måler
Foto: Foto: Espen Mills/Lyse

NVE jobber med å endre tariffstrukturen for nettleien til de fleste nettkundene. Blant endringene som er varslet i høringsmøter, er en vesentlig reduksjon i det variable energileddet i nettleien. 
– Går dette gjennom, blir det mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Vil ramme bredt

NOVAP har sammen med 10 andre forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner skrevet et felles brev til Stortinget. Der påpeker de at NVEs arbeid med tariffstrukturen kan hindre boligpolitiske og klimapolitiske mål Stortinget har vedtatt. Det gjelder energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren. 

Frykter for arbeidsplasser

Forslaget til tariffstruktur kan også ramme mange tusen arbeidsplasser i bedrifter som utfører energieffektiviseringstiltak, installerer varmepumper og solenergianlegg i boliger. 
– Mange arbeidsplasser kan forsvinne om NVE får det som de vil, poengterer Hagemoen.  

Stortinget må ta grep

Avsenderne er enige om at saken er alvorlig og må behandles politisk i Stortinget. 
– En av anbefalingene våre er at stortingspolitikerne ber regjeringen sette ned et utvalg som samler kunnskap og ser på forbedringer i nettleiestrukturen, forteller Hagemoen. Dette utvalget bør ha bred representasjon – også fra forbrukersiden og andre interessenter. 

Logiske og forståelige nettariffer

Norsk Varmepumpeforening mener det er viktig å motivere husholdningene til adferd som gir bedre utnyttelse av strømnettet. Slik unngås unødvendige nettinvesteringer og kostnadene holdes nede.

Vi ønsker oss nettariffer som er logiske og forståelige for forbrukere. 

Disse organisasjonene står bak brevet til Stortinget: 

 • Huseierne
 • NBBL
 • Norsk elbilforening
 • Naturvernforbundet
 • Bellona
 • Nelfo
 • Byggevareindustrien
 • Elektroforeningen
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening

Les brevet fra de 11 organisasjonene her