NVE-rapport ser fortsatt stort potensial for varmepumper

Varmepumper er et svært lønnsomt alternativ til mer effektiv oppvarming av bygninger, fastslår ny NVE-rapport.

Det er fortsatt mye effektivisering å hente med varmepumper, fastslår ny analyse.

På oppdrag fra NVE har Oslo Economics og Asplan Viak analysert mulighetene for å effektivisere varmesektoren og utnytte spillvarme bedre. 

For varmesektoren sin del har de vurdert: 

  • Økt bruk av varmepumper.
  • Økt utnyttelse av varme fra avfallsforbrenning gjennom termisk lagring.
  • Kraftproduksjon basert på utnyttelse av spillvarme fra industri.

Varmepumper viktigste løsning

– Vår analyse viser at bruk av varmepumper forventes å være svært lønnsomt, oppsummerer Oslo Economics og Asplan Viak i rapporten.
Det teknisk-økonomiske potensialet knyttet til økt bruk av varmepumper er blitt estimert til rundt 8 TWh varmeproduksjon per år.  

– Varmepumper fremstår som den potensielt viktigste løsningen vi har vurdert for effektivisering av oppvarming og kjøling, fastslår Oslo Economics og Asplan Viak.

Energilager

Termisk lagring er en nøkkel til bedre utnyttelse av varme fra avfallsforbrenning. Både energilager i fjell og akkumulatortank kan være lønnsomme alternativer. 

Lønnsomheten til kraftproduksjon basert på spillvarme fra industrien avhenger blant annet av investerings-og driftskostnader, lokale temperaturer og energimengder, og sparte kraftkostnader. 

Mer om dette finner du i rapporten Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering av oppvarming og kjøling i Norge

Rapporten skal legges til grunn for gjennomføring av artikkel 14 i energieffektiviseringsdirektivet