Nøye smittevern på alle NOVAP-kurs

Faste plasser, god avstand og forsterket renhold er blant tiltakene for å hindre koronasmitte på kurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

Stor avstand  mellom deltakerne og god ventilasjon bidrar til godt smittevern på kurs i F-gass-fornyelse. 

Tiltakene følger rødt nivå i smittevern-veilederen for videregående skoler fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. 
– Vi har brukt den hele tiden for å sikre trygge tiltak, også der lokale tiltak er mindre strenge enn veilederen. Blant annet har vi minimum to meter avstand mellom deltakere i klasserom, og faste plasser gjennom hele dagen. Da defineres du ikke som nærkontakt med andre deltakere, poengterer kursansvarlig Einar Gulbrandsen i NOVAP.

Hyppig håndvask

God hånd- og hostehygiene er en forutsetning som alltid, og tilsvarende at ingen som er syke eller har luftveissymptomer møter på kurs. Forsterket renhold betyr at dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres, blir hyppig rengjort.
– Vi minner om god hånd- og hostehygiene før kurs og underveis - ikke minst god håndvask, også før og etter måltider, sier Gulbransen. 

Munnbind til alle

Når det ikke er mulig å holde god avstand, skal man bruke munnbind. 
– Vi deler ut munnbind til alle deltakere, og det må de for eksempel bruke når de går til og fra lunsj, forklarer Gulbrandsen. Munnbind skal også brukes på F-gass kurs (førstegangssertifisering) når det ikke er mulig å holde 1 m avstand. Covid 19-forskriften gjør unntak for 1 m-regelen for denne typen kurs. 

Nødvendige arbeidsreiser er tillatt

Det som skjer på vei til og fra kurs er også relevant, selv om NOVAP ikke rår over det. 
– Vi anbefaler at deltakere bruker munnbind hvis de tar taxi til og fra kurs, uavhengig av lokale krav. Vi anbefaler også å unngå offentlig transport i størst mulig grad, opplyser Gulbrandsen. Han legger til at nødvendige arbeidsreiser fortsatt er tillatt, ifølge regjeringens nasjonale tiltak fra 5. november

Små grupper på praktiske kurs

Det er også viktig å redusere kontakt mellom deltakere på kurs, ut over det velkjente at man ikke håndhilser. 
– På alle praktiske kurs har vi kohorter på maks åtte personer, slik at hver deltaker kan jobbe alene på en arbeidsstasjon, forklarer Gulbrandsen.

For andre typer kurs følger NOVAP lokale retningslinjer for arrangementer. 
– Der det er mulig å holde kursene digitalt, gjør vi det, understreker Gulbrandsen. 

Avlyser i Oslo

Alle kurs og arrangementer i Oslo er avlyst ut 2020 etter at byrådet kom med nye retningslinjer. 
– Vi følger utviklingen og venter på videre avklaringer. Alle berørte har blitt kontaktet, opplyser Gulbrandsen.