– Norge kan bli fossilfritt i 2040

Og det uten storstilt utbygging av fornybar energi, ifølge en ny rapport fra Naturvernforbundet. Energieffektivisering med varmepumper er et av flere viktige tiltak.

Hvert år brenner Norge om lag 170 TWh fossil energi, noe som er mye mer enn all norsk vann- og vindkraftproduksjon til sammen.
Likevel kan all fossil energi fases ut innen 2040 uten storstilt av ny fornybar energiproduksjon, ifølge rapporten fra Naturvernforbundet. Det vil kreve: 

  • massiv satsing på energieffektivisering
  • redusert energibruk i transportsektoren (trafikken må reduseres kraftig), og  
  • en styrt avvikling av petroleumssektoren

Konfliktfri kraft

Stortinget har satt et mål om 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, men vi mangler virkemidlene for å få det til. 

– Den konfliktfrie kraften som frigjøres her, kan brukes i kjøretøy, industrien og andre steder der vi i dag bruker fossil energi, poengterer Naturvernforbundet. Varmepumper trekkes fram som et viktig bidrag til energieffektivisering. 

Fossilfritt positivt for varmepumper

Det er positivt at stadig flere jobber systematisk med å se hvordan Norge kan bli fossilfritt, mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. 

– Mange ser verdien av energieffektivisering, og peker på varmepumper som en viktig teknologi framover - både i bygninger og industri, poengterer han. Hagemoen lover at fossilfritt Norge blir et viktig tema på Varmepumpekonferansen 2020. 

Les mer om rapporten hos Naturvernforbundet. (ekstern lenke)