Nå blir returflaskene mye lettere

Fra neste år kan du fylle brukte HFK-medier på gjennomsiktige komposittflasker som veier under halvparten av stålflasker.


Denne komposittflaska veier 5,7 kg pluss ventil og er gjennomsiktig slik at du enkelt ser gassnivået. 
 

Stiftelsen Returgass starter å leie ut de returflaskene fra 1. januar 2022 som et supplement til stålflasker. 
– Komposittflaskene er mye lettere å håndtere, poengterer daglig leder Lisbeth Solgaard. 

Velprøvd løsning

Komposittflaskene er gjennomsiktige slik at du enkelt ser gassnivået, de ruster ikke og lar seg enkelt stable. 
–  Produktene har de samme fordelene som LPG-beholderen som har vært brukt til grilling og til husholdninger i mer enn 20 år i over 80 land, poengterer produktsjef Tomm M. Døsen 
i Hexagon Ragasco som har utviklet komposittflaskene. 

Først for HFK-medier

Han opplyser at de nye kuldemedieflaskene har testtrykk på 48 bar er en videreutvikling av de kjente propanbeholderne. I første omgang kommer flasker for retur av HFK-medier, med den velkjente mørkeblå fargen. 
– Hvis disse blir godt mottatt, er det aktuelt å tilby komposittflasker også for brennbare medier, forteller Solgaard.

Depositum og leiepris for de nye komposittflaskene blir det samme som for stålflasker.