Marsjordre til Enova

Nå får Enova klar beskjed om å øke satsing på energieffektivisering, og foreslå hvordan innen utgangen av mars. – Dette har vi jobba for lenge.

– Enova er et viktig klima- og energivirkemiddel, og vi presiserer derfor nå Enovas mandat knyttet til energi, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Klima- og miljødepartementet. 

Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Regjeringen gir marsjordren  til Enova i en tilleggsavtale som ble annonsert i dag. 
–  Enova skal støtte energieffektivisering, også moden og velkjent teknologi etter nærmere definerte kriterier. Dette er i tråd med energikommisjonens anbefaling, som regjeringen nå følger opp, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding

– Fint med frist for nye støtteordninger

– Dette er en seier for oss og alle organisasjonene som har stått på for å få regjeringen til å følge opp vedtakene fra et samlet Storting i fjor høst, poengterer Hagemoen. Mer støtte til moden og velprøvd teknologi er viktig for å realisere energieffektivisering raskt. 
– Det er veldig positivt at satsingen på dette skal styrkes, og veldig bra at Enova får en frist til å anbefale hvordan de kan øke satsingen på energieffektivisering, sier Hagemoen. 

Inn i en større enøk-plan

Regjeringen poengterer også at Enovas anbefalinger vil inngå i regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. 
– NVE skal utarbeide en helhetlig plan for alle sektorer, som skal dekke både økonomiske og andre virkemidler. Den skal være klar til statsbudsjettet for 2024, forteller Hagemoen. 

Enova SF - Logo