Lynkurs i naturlige kuldemedier

Gikk du glipp av våre seminarer om naturlige kuldemedier? Lær deg det viktigste om CO2, ammoniakk og propan ved å se seminarene i opptak.

Naturlige kuldemedier er gammelt nytt. Illustrasjon: Jørn Stene

Naturlige kuldemedier blir stadig mer aktuelle i varmepumpe- og kjøleanlegg siden medier med høy GWP-verdi skal fases ned. Derfor har det vært stor interesse for NOVAPs nettseminarer om CO2, ammoniakk og propan i januar/februar. 
– Vi har hatt over 350 deltakere totalt, opplyser rådgiver Beate Stordal Ulset.

3 x 10 minutters lynkurs

Nå kan du se alle seminarene i opptak. Hvert seminar starter med ca. 10 minutter innledning om de ulike kuldemediene, med Jørn Stene fra COWI, dr. ing og spesialist på varmepumper og kjøleanlegg. 
– Dette er vel anvendte minutter for deg som ønsker en rask innføring i de ulike mediene, mener rådgiver Bård Baardsen i NOVAP, programansvarlig for seminarene. Etter innføringen presenteres flere konkrete prosjekter og erfaringer med de ulike naturlige kuldemediene. 

Hør mer om: 

 • CO2 som kuldemedium ved Tveita Borettslag, leilighetsbygget Kongensgate skole i Kristiansand og nye Stavanger Universitetssykehus
 • Ammoniakk som kuldemedium i Sweco sitt kontorbygg i Bergen, datakjøling ved NTNU i Trondheim
 • Propan som kuldemedium og erfaringer fra Skavanger skole, Vestli skole og KLP-bygg i Trondheim

Alle opptakene og tilhørende presentasjoner finner du her.

Alternativt kan du lese videre for å finne noen høydepunkter fra de tre seminarene:

CO2-varmepumper

CO2 avgir varme med gasskjøling i stedet for kondensering, og derfor er det mulig å oppnå veldig høye temperaturer. 
– CO2 er veldig godt egnet til varmtvannsberedning, og vil gi en veldig effektiv prosess ut fra termodynamikkens lover, påpekte Jørn Stene på nettseminaret om CO2. Det kan også brukes til kombianlegg, og da er det viktig å seriekoble varmelaster med avtakende temperaturgrad. 

 • Tveita borettslag var relativt tidlig ute da de valgte CO2 til tappevannsproduksjon i 2009, og har gjort seg en del nyttige erfaringer. Blant annet om lekkasje av CO2 gjennom slanger, vibrasjonsoverført støy, og at det kan ta lang tid å optimalisere systemet. Daglig leder Ole Morten Øversjøen konkluderer uansett at resultatene samlet sett er gode; levert energi er redusert med 55 % og investering tilbakebetalt på 6 år. 
   
 • En CO2-varmepumpe dekker alle oppvarmingsbehov ved ombygde Kongensgate skole i Kristiansand. Varmt tappevann varmeveksles mot lukket varmeanlegg i hver leilighet. – Det har tatt lang tid å få systemet opp og gå bra, uten alarmer, forteller Tor André Monan i Nordic Heatsystems. 
   
 • Nye Stavanger Universitetssykehus skal dekke alt varmtvannsbehov med to CO2-varmepumper. – Det er veldig viktig å dimensjonere ut fra reelle forbruk. Sykehus og sykehjem har vesentlig mindre varmtvannsbehov enn det som har vært brukt, poengterer Jørn Stene, som anbefaler å bruke Sintef-rapporten Varmtvann 2030. Han har også et annet konkret tips til CO2-anlegg: Bruk diffusor i akkumulatortanker.

Mer om de ulike prosjektene så vel som diffusor i akkumulatortanker i opptaket

Ammoniakk 

– Ammoniakk er det mest effektive kuldemediet vi har og veldig miljøvennlig, fastslo Jørn Stene på nettseminaret om ammoniakk. Anleggene må utføres i stål og med røntgenkontrollerte sveiser for å unngå korrosjon og lekkasje siden ammoniakk er giftig. Det gir litt mer kostbare løsninger, men samtidig har aggregatene veldig lang levetid. 
– Det er veldig trygge anlegg hvis man gjør de tiltakene som trengs, poengterer Stene. 

 • Sweco valgte en ammoniakk-varmepumpe til å dekke varme- og kjølebehov via brønnpark ved sitt kontorbygg i Bergen. Dan Vegard Vårdal forteller at varmepumpa har fungert bra, men sier den kunne ha vært mindre. – Selv om vi syntes vi var tøffe på å gå ned. Vi klarer oss med frikjøling og adiabatisk kjøling, forteller han. Hør mer om dette og hvilket kuldemedium Vårdal ville valgt i stedet i opptaket fra seminaret. 
   
 • Eptec Energi leverte ammoniakk-varmepumpe til datakjøling ved NTNU i Trondheim. En gasslekkasje (3 kg) og påfølgende avisomtale førte til at alarmstrategien lagt om. 
  – Etter den første lekkasjen har det ikke skjedd noe, forteller daglig leder Ole Jørgen Veiby. Han poengterer at driftsstans kan være kostbart; anlegget ved NTNU sparer snaut 20 000 kr per døgn.
  – Sørg for å planlegge godt vedlikehold, og ha kritiske komponenter på lager. Lange leveringstider, spesielt på elektronikk, kan være en utfordring, poengterer han. 

Propan

Propan er veldig miljøvennlig, har veldig gode termiske egenskaper, kan gi høy utgående vanntemperatur og er kompatibel med vanlige konstruksjonsmaterialer. Propan er brannfarlig, men anleggene er sikre gitt riktige tiltak. 
– Innendørs er det klart mest brukt å ha aggregat i undertrykksventilerte kabinett, sa Jørn Stene på nettseminar om propan 10. februar. Han mener markedet er bra; det finnes allerede en god del aggregater fra ulike produsenter. 
– Propan vil bli mest brukt av de naturlige kuldemediene. Det er veldig godt egnet for mellomstore ytelser, påpeker Stene. 

 • Skavanger skole på Kongsberg er designet ut fra LowEx-prinsipper, og stilte tøffe krav til varmepumpeanlegget, som naturlig kuldemedium, lave temperaturer for oppvarming og høye for kjøling, 100% energidekning og høy ytelse ved lav dellast.  ABK-Qviller har levert en propan-varmepumpe fra Frigo Plus.
  – God kommunikasjon med fabrikken er viktig, poengterer prosjektingeniør Alf Wiig. Hør mer om hva han mener er suksesskriterier for propananlegg i opptak fra seminaret. 
 • Ved propananlegget på Vestli skole og flerbrukshall var det mye å sette fingeren på, forteller Stig Rath i Multiconsult. Hovedentreprenøren hadde gjort en god jobb med ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).
  – Men kravene var ikke fulgt opp under prosjektering eller installasjon, poengterer Rath, som utdyper hvordan.  
 • KLP i Trondheim hadde et luft-vann-anlegg med R410A som ikke fungerte. I fjor ble det erstattet av et propan-anlegg installert av Reftec. Jørn Stene karakteriserer anlegget som Rolls Royce sammenlignet med standard R410A. Har ham fortelle hvorfor det nye anlegget har mye høyere kvalitet – fra lamellavstand på tørrkjøler til smarte sikkerhetstiltak. 

Hør mer om propan og erfaringer i opptak fra seminaret