Lite nytt fra Enova

Nye støtteordninger for næringsbygg og boligblokker vil komme, men er ikke konkretisert ennå. For andre husholdninger har ikke Enova sagt noe om nye støtteordninger.

Enova er skuffende vage om satsing på husholdninger, mener Bård Baardsen. 

Enova har nå svart på bestillingen fra Kommunal- og regionaldepartementet om hvordan de vil styrke satsingen på energieffektivisering.
– De er opptatt av å se virkemidler i sammenheng, og det er vi enige i, sier rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen. 

I tillegg varsler Enova nye støtteordninger for energieffektivisering i industri, borettslag og sameier. 
– De går ikke så langt som vi skulle ønske oss, men dette er en klar forbedring, mener Baardsen.

– Skuffende vage om husholdninger

Når det gjelder husholdninger for øvrig synes han derimot at Enova er skuffende vage, ut over at dagens ordninger videreføres. 
– Enova problematiserer veldig hvor vanskelig det er med støtte. Men småhus utgjør halvparten av energibruken i norske bygninger, og da er det veldig vanskelig å oppnå store resultater uten å gjøre noe med det segmentet, understreker han.

Venter på oppfølging av stortingsvedtak

Stortinget har vedtatt at regjeringen skal sørge for at Enova har tilgjengelig støtteordninger for energieffektivisering med moden teknologi, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.
– Vi venter i spenning på hvordan Klima- og miljødepartementet vil følge opp dette vedtaket, sier Baardsen.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (til venstre) fikk høre at verken Birgit Oline Kjerstad (SV) eller Bård Ludvig Thorheim (H) er fornøyde med Enovas innspill på et frokostmøte denne uka. Foto: Elektroforeningen. 

– Ikke godt nok fra Enova

– Jeg synes ikke det som kommer fra Enova er godt nok, sier stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad fra SV. Hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og kommenterte Enovas innspill på et frokostmøte Novap og en rekke samarbeidspartnere arrangerte 26 april. Kjerstad mener vi må få til enkle støtteordninger for energieffektivisering, ikke minst rettet mot familier med presset økonomi. 
– Når Stortinget brukte 44 milliarder til strømstøtte i fjor, er det et enormt samfunnsøkonomisk potensial ved å få gjort noe, poengterer hun. 

– Går for sakte

Heller ikke Bård Ludvig Thorheim fra Høyre er fornøyd. 
– Forslagene fra Enova synes jeg ikke tar inn over seg det Stortinget har ønsket, sier han, og poengterer at det er stor vilje på Stortinget til å gjøre mye på energieffektivisering. 
– Da Høyre foreslo å endre Enovas mandat, fikk vi støtte fra Rødt til Frp, sier han. Thorheim mener vi ikke har klart å utnytte strømkrisa til å komme med nødvendige tiltak. 
– Vi er i en kritisk situasjon, og da må vi handle raskt. Jeg synes det går for sakte.