Lavere elavgift er feil medisin nå

Energi Norge og Distriktsenergi foreslår å fjerne elavgiften midlertidig. – Det vil gjøre vondt verre for mange bedrifter som sliter, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Hvis forslaget om å fjerne elavgiften i tre måneder blir gjennomført, vil det forsterke den økonomiske krisen for mange bedrifter. 
– Det vil ramme bedrifter som jobber med varmepumper, solenergi og energieffektivisering, understreker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening har skrevet brev til finansminister Jan Tore Sanner for å advare mot uheldige konsekvenser av redusert elavgift. 

Press fra mange kanter

Hagemoen forteller at mange bedrifter har opplevd betydelig nedgang i markedet de siste månedene fordi strømprisene har vært lave. 
– Nedgangen forsterkes av usikkerheten rundt koronaviruset; mange familier får redusert økonomi. Svak kronekurs og mindre Enova-støtte bidrar også negativt, poengterer Hagemoen. 

Viktige for Norges klimamål

Samtidig er Norge avhengig av disse bedriftene og deres kompetanse for å nå målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp slik Klimakur 2030 skisserer. 
– I stedet for å vurdere tiltak som kan sende mange av disse bedriftene ut i konkurs, burde myndighetene vurdere tiltak som kan hjelpe dem, sier Hagemoen.

Les hele brevet til finansministeren