Lær av gode bergvarmeprosjekter

Pluss og minus ved energisentralen til Moholt 50|50? Hvor godt fungerer sesonglagring av varme? Er solfangere lønnsomme i praksis? Lær av andres gode og dårlige valg.

Sesonglagring av varme kan gjøre bergvarmeprosjekter enda mer lønnsomme. Illustrasjon: Rockstore. 

Erfaringer fra en rekke bergvarmeprosjekter var tema for et webinar 17. november. Gikk du glipp av det, kan du se foredragene og laste ned presentasjonene gratis. Rolf Iver Mytting Hagemoen fra Varmepumpeforeningen innledet med å snakke om varmepumpers rolle i det grønne skiftet. Deretter ble erfaringer fra en rekke bergvarmeprosjekter presentert:

Prestisjeprosjekter med moderat årsvarmefaktor

Dr. ing Jørn Stene fra COWI tok for seg tre prosjekter, basert på målinger og analyser NTNU-studenter har gjort i ulike prosjekt- og masteroppgaver. 

  • Kiwi Dalgård har god energibalanse, men bergvarmepumper med effektfaktor på bare 2,9. Stene forklarer hvorfor – og hva som er relevant for andre prosjekter.
  • Moholt 50|50 har dimensjonert varmtvann ut fra feltmålinger, og treffer veldig bra. Men sjekk hva Stene sier om kvaliteten på varmepumpene, valg av kuldemedium og økonomien ved solfangerløsningen. 
  • Sweco-bygget i Bergen har skreddersydd ammoniakk-varmepumpe av meget høy kvalitet. Likevel er årsvarmefaktoren moderat. Forklaringen får du av Stene.   

Lagrer nok varme i bakken for hele vinteren

Randi Kalskin Ramstad fra NTNU/Asplan Viak tok for seg GeoTermosen ved Fjell skole i Drammen. GeoTermosen er et innovativt prosjekt som har etablert et sesongvarmelager med 100 energibrønner på 50 meters dybde. Varmelageret lades med lokal energi, godt hjulpet av en CO2-varmepumpe som bare driftes om sommeren. 

  • Temperaturen i midten av lageret kommer opp i 50 til 55 °C. Hør mer om hvordan systemet utformet og hva som skal til for å klare seg med lagret varme gjennom fyringssesongen. 

Ramstad viste også en film om GeoTermosen i sitt innlegg. Her finner du filmen om det innovative prosjektet

Solfangere ingen innertier

Scandic Flesland er et konferansehotell som har solceller, solfanger, varmepumper og geotermiske energibrønner. 

  • Systemet fungerer veldig bra og har årsvarmefaktor på 4,5. Men solfangerne lønner seg ikke, fastslo Vetle Kjær Risinggård fra NORCE i sin presentasjon.

Kalnes energisentral i Sarpsborg har 100 energibrønner på 250 m dybde, og forsyner det store sykehuset. 

  • Anlegget har gode ytelsesfaktorer, men utfordringer med termisk balanse, opplyste John Clauss fra Sintef i sitt innlegg. Derfor har operatør Østfold Energi lagt om driftsstrategien. I stedet for å dumpe varmeoverskudd via tørrkjølere, brukes det nå til å lade borehullene. 

Mer om prosjektene finner du i foredragene og nedlastbare presentasjoner: