Krisepakke til bedrifter

Bedrifter som har minst 30 % lavere omsetning som følge av koronavirusutbruddet kan nå få «kontantstøtte» fra staten.

Jan Tore Sanner presenterte den nye kompensasjonsordningen fredag 3. april. Skjermdump fra Regjeringen.no

Den nye kompensasjonsordningen gjelder bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars er det nok med et omsetningsfall på 20 prosent. Regjerningen opplyser at ordningen i utgangspunktet gjelder for mars, april og mai. 

Størst kompensasjon går til bedrifter som er pålagt å stenge. De som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever at omsetningen faller 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Omsetningsfall (% delt på 100) x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x 0,8 (justeringsfaktor)

Som unngåelige, faste kostnader regnes

  • leie av lokale
  • lys og varme
  • vann og avløp
  • forsikring
  • leie av utstyr og transportmidler
  • netto rentekostnader

Et eksempel: Hvis dine faste, månedlige utgifter som beskrevet over er 50 000 kr og omsetningsfallet er 30 %, vil du få: 

  • 0,3 x (50 000 kr - 10 000 kr) x 0,8 = 9600 kr i støtte for den måneden. 

Minstegrense på 5000 kr

Myndighetene har satt en minstegrense for utbetaling på 5000 kr. Støttebeløp under dette blir ikke utbetalt. I praksis betyr det at:

  • Hvis omsetningen har falt med 20 % (minstekravet for mars), får du bare støtte hvis faste månedlige utgifter som beskrevet over utgjør minst 41250 kr
  • Med 50 % omsetningsfall må faste månedlige utgifter være minst 23 000 kr for at du skal få støtte 
  • Hvis 100 % av omsetningen borte, må faste månedlige utgifter være minst 16 250 kr for å få støtte. 

Håndteres av Skatteetaten

Skatteetaten kommer til å forvalte ordningen, og du skal søke gjennom en digital tjeneste  som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. 

– Vi har lagt vekt på at ordningen skal være enkel og at kompensasjonen for mars skal kunne komme på bedriftenes konto allerede i april. Vi vet at dette haster for mange, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Kontroller i ettertid

Underveis er det automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen, og kontroller blir gjennomført i ettertid for å avdekke juks og svindel. Skal du søke, må du kunne bekrefte tallene på et senere tidspunkt og få regnskapsfører eller revisor til å bekrefte beløpene du oppgir. 

– Dette skal ikke være en skattegruve for useriøse aktører. Det vil bli ført kontroll i ettertid som kan føre til sanksjoner for de som prøver å jukse, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Søker du om støtte du ikke har krav på, må du betale tilbake støttebeløpet pluss 30 til 60 % straffeskatt. Grov svindel kan også gi store bøter eller fengselsstraff, ifølge NRK.