Klimaplan med store svakheter

Regjeringen har lagt frem en plan for 45 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030 – men gir ingen svar på hvordan Norge skal få nok fornybar strøm til å gjennomføre dette.

Kutt i klimagassutslipp krever mer fornybar kraft. Foto: NVE.

Regjeringen skriver i klimameldingen at frigjort energi i byggsektoren kan brukes i andre sektorer for å erstatte fossil energi og kan hjelpe til med å avgrense både behovet for ny kraftproduksjon og inngrep i urørt natur. 
– Dette er vi helt enig i. Likevel foreslår regjeringen ingen konkrete tiltak for å øke satsingen på energieffektivisering, påpeker rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. Han poengterer at regjeringen ikke engang sier noe når det kommer en plan for 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. 
– Allerede i 2016 ble dette målet vedtatt av Stortinget, utdyper Baardsen.

Trenger kraftfulle virkemidler

Norsk Varmepumpeforening forventer at det kommer på plass kraftfulle virkemidler for energieffektivisering når klimaplanen skal vedtas i Stortinget. 
– Dette er helt nødvendig for at vi skal kutte klimagassutslipp frem mot 2030, og for at vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn innen 2050, fastslår Baardsen. 

Tredobler CO2-avgiften

Regjeringen foreslår i klimameldingen å kutte klimagassutslipp med en gradvis opptrapping av CO2-avgiften til 2 000 kroner per tonn CO2 innen 2030. For varmepumpebransjen betyr dette en kraftig økning i prisen på mange av de mest brukte kuldemediene. Prisene for brukte kuldemedier som leveres inn vil øke tilsvarende.
 

Nedtrappingsplan med årlige kvoter

Klimaplanen har en nedtrappingsplan med årlige kvoter for hvor store utslippene skal være utenfor kvotepliktig sektor. 
– Dette er mye mer forpliktende enn tidligere klimaforlik, kommenterer Baardsen. Norge er pålagt av EU å kutte utslippene med 40 % innen 2030 sammenlignet med utslippene i 2005. Dette måltallet kan bli innskjerpet i løpet av 2021. Planen legger opp til å kutte 45 % innen 2030. 
 
Les mer på regjeringen.no:Klimaplan 2030: Heilskapeleg plan for å nå klimamålet