Klar tale til Tina Bru

Ja, det er mulig å innføre ny nettleiemodell som gjør at nettet utnyttes bedre, behovet for investeringer reduseres og som ivaretar hensyn til energisparing og egenproduksjon.

Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: OED/Scanpix.

Dette poengterte Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) og 15 andre organisasjoner i møte med olje- og energiminister Tina Bru. Organisasjonene har sendt et felles brev om forslaget til ny nettleie. Forrige uke hadde seks av organisasjonene møte for å utdype sine synspunkter overfor ministeren. 
– Hun hadde noen konkrete spørsmål i møtet, blant annet om vi mente det var mulig å få til bedre nettariffer. Da er svaret ja – det er mulig å få til tariffer som kan redusere investeringene i nettet, forteller rådgiver Bård Baardsen som deltok på vegne av NOVAP. 

Én modell for hele landet

Et annet spørsmål ministeren stilte, er om det er riktig med én nettleiemodell for hele landet. 
– Her er også vårt svar et klart ja, fortsetter Baardsen. Han er aktiv i en arbeidsgruppe med seks av de 16 organisasjonene som samarbeider om innspill til nettleie. 
– Tina Bru poengterte også at nettleie og andre politiske vedtak må oppleves som rettferdige i bunn, forteller Baardsen. 

Viktigere å nå målet enn å implementere raskt

De 16 organisasjonene mener det er hensiktsmessig å innhente flere erfaringer fra pågående pilotprosjekter, før ny nettleiemodell innføres. Det er behov for mer kunnskap om hvordan den enkelte forbruker og husstand vil motta, forstå og reagere på prissignalene i en ny nettleiemodell.
– Vi mener det viktigste er at nye nettariffer oppfyller målsetningen om bedre utnyttelse av nettet og reduserte nettinvesteringer. Dette er viktigere enn å få til en rask innføring, poengterer Baardsen. 

Les hele brevet til olje- og energiminister Tina Bru

Organisasjonene som står bak:

Naturvernforbundet
Zero
Bellona
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
OBOS
Huseierne
Forbrukerrådet
Nelfo
Norsk Varmepumpeforening
Norsk elbilforening
NAF
Elektroforeningen
Byggevareindustriens Forening
Solenergiklyngen
Norsk solenergiforening
Norges Vel