Jevnt over nedgang i første kvartal

Antall solgte varmepumper sank for alle kategorier, og totalen gikk ned 18 %. – Første kvartal er likevel det nest beste noensinne.

Salgstall Prognosesenteret har innhentet for Varmepumpeforeningen. 

Det poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen om nye tall fra Prognosesenteret. Han minner om at tallene for første kvartal i 2023 var kunstig høye på grunn av etterslep.

– Selv om salget har gått ned i starten av året, er svekkelsen liten sammenlignet med nedgangen i Europa for øvrig, understreker Hagemoen. Slik ser tallene for første kvartal ut for de ulike kategoriene av varmepumper:

Type varmepumpe Endring sammenlighet med første kvartal 2023
Luft-til-luft -16,3 %
Luft-til-vann -42,5 %
Væske-til-vann -47,6 %
Ventilasjonsluft -30,9 %
VRF/VRV -55,6 %
Tappevann -18,2 %

– Nedgangen er betydelig for både luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper. Kikker vi litt bakover i tid, ser vi at tallene for begge disse kategoriene er på nivå med 2019 og 2020, sier Hagemoen.