– Ingen vet hvordan f-gass-forordningen blir

EU-kommisjonen har foreslått en dramatisk innstramming av kvoteregimet for f-gass, og forslaget debatteres nå intenst i EU. Varmepumpeforeningen deltar via EHPA.

Rolf Iver Mytting Hagemoen diskuterer revidert f-gass-forordning i digitalt EHPA-møte. 

Den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA) har hovedsete i Brussel og er tett på prosessen med ny f-gass-forordning. 
– Nå har vi mange diskusjoner innad i EHPA om forslaget til innstramming er realistisk, forteller daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. 
– En del norske aktører uttaler seg med skråsikkerhet om hvordan den nye f-gass-forordningen blir, men det er det ingen som vet ennå, understreker Hagemoen. 

Han mener det ikke er tvil om at naturlige kuldemedier vil komme i mange flere varmepumper, men flere faktorer kan påvirke EU-kommisjonens faktiske ambisjoner. Blant annet: 

  • Enkelte produkter med naturlige kuldemedier ser ut til å bli vesentlig dyrere, og det er stor forskjell på betalingsvilje i ulike land.
  • Energieffektiviteten kan gå ned for noen typer varmepumper. Da kan totalt gasskonsum i Europa øke fordi mye el-produksjonen i Europa er basert på gass. 

 – Begge deler vil påvirke EU-parlamentets vilje til å vedta dramatiske innstramminger, understreker Hagemoen. 

Før jul i år vil relevante komiteer i EU-parlamentet behandle forslaget, og i 2023 skal endelig forordning vedtas i EU parlamentet og EU rådet. Ny forordning ventes innført i 2024 eller 2025.