I år har forbrukere fått mer makt

Blant annet har selger i utgangspunktet bare ett forsøk på å rette mangler. – Ingen tvil om at markedet vil merke dette, sier advokat Einar Heiberg om endringer i forbrukerkjøpsloven.

Foto: Varmepumpekjeden Enkon

Fra nyttår kom en rekke endringer i forbrukerkjøpsloven. To av dem er særlig relevante for varmepumpebransjen, ifølge Heiberg: 

  • Som selger har du i utgangspunktet bare ett forsøk på å rette feil og mangler.

  • Som selger har du ansvar for å motbevise eventuelle feil og mangler som viser seg innen to år, i stedet for innen seks måneder som før. 


Ett utbedringsforsøk

Forbrukerkjøpsloven presiserer nå nærmere at feil på grunn av uriktig installasjon anses som en mangel. I tillegg er loven endret slik at selger i utgangspunktet bare har rett til ett forsøk på å rette en mangel. Det gjelder uansett om det er samme feil som må rettes på nytt, eller nye feil som oppstår. 
– Ett utbedringsforsøk er en ganske tøff innstramming. Vi har tidligere ment at to rettingsforsøk har vært strengt, sier Heiberg. Han er partner i Bull & Co Advokatfirma, Varmepumpeforeningens faste advokat, og foreleser på Lover og regler-kurset. 

Flere retteforsøk mulig hvis det er “rimelig”

Loven åpner likevel for at selger kan få flere forsøk dersom det er rimelig grunn til det. 
– Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, forklarer Heiberg. 
Typiske eksempler på tilfeller hvor det kan vurderes om det er rimelig med flere reparasjonsforsøk: 

  • Varen er spesielt dyr
  • Varen er teknisk kompleks
  • Der det har oppstått en ny mangel, potensielt lenge etter at den første ble reparert

– Miljø- og bærekrafthensyn vil også kunne tale for flere rettingsforsøk, sier Heiberg. 

Lettere å nå frem med klager på varmepumper innen to år

Tidligere hadde du som selger ansvar for å motbevise at feil som viser seg innen seks måneder fantes ved overlevering. Nå er dette ansvaret utvidet til to år: Hvis en mangel viser seg innen to år, er det opp til deg å bevise at varen ikke hadde feil ved overlevering. 
– Denne endringen vil gjøre det enklere for forbrukere å nå fram med klager på varmepumper om feil som oppstår innen to år etter kjøpet, fastslår Heiberg. 

Lær mer på kurs!

Det er flere endringer i forbrukerkjøpsloven som kan være relevante for bransjen, blant annet knyttet til digitale ytelser som app-styring og til markedsføring. 

– Alle endringene vil bli gjennomgått på neste lover og regler-kurs 29. mai, opplyser kursansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen.