Hva kan vi vente av markedet framover?

Prognosesenteret forteller om bransjens framtidsutsikter på digitalt seminar 28. oktober – hvor du også kan få med deg salgstall for tredje kvartal.

David Lund, Prognosenteret. 

Mye har skjedd siden Prognosesenteret snakket om framtidsutsikter på Varmepumpekonferansen for et drøyt halvår siden. Da hadde koronaviruset knapt rukket å prege det norske samfunnet. 

– Vi tror det er nyttig med en oppdatering av hva som skjer i varmepumpemarkedet. David Lund fra Prognosesenteret skal ta oss gjennom det, forteller daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

Seminaret 28. oktober vil ta for seg varmepumpesalget, koronakrisen og utsikter for 2021. Første del blir foredrag med David, og så fortsetter seminaret i et digitalt møterom hvor det blir mulig å stille spørsmål. 

– Da vil vi også presentere salgstall for tredje kvartal. Her er det begrenset antall plasser, så her gjelder først til mølla-prinsippet, sier Hagemoen.