Gjør en god jobb for klimaet - og tjen penger på det

Det er ingen grunn til ikke å tappe av F-gass fra varmepumper som skal byttes ut. Nå får du til og med gratis drahjelp av NHP-nettverket.

Markedet for utskifting av luft-til-luft-varmepumper vokser kraftig. Prognosesenteret forventer at det vil bli flere utskiftinger enn nye installasjoner i 2022.

Det betyr at  et stort antall varmepumper med HFK-gass skal demonteres i tida framover. Nå har NHP-nettverket sammen med NOVAP og en rekke andre organisasjoner laget film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpa. 

– Vi er opptatt at både gassen og varmepumpene blir trygt håndtert og godt tatt vare på slik at mest mulig kan gjenbrukes, understreker leder Rannveig Ravnanger Landet i NHP-nettverket. 

Ta ut gassen tidligst mulig

Filmen oppfordrer forbrukere til å kontakte F-gass sertifiserte installatører når varmepumpa skal byttes ut. 
– De som har F-gass sertifikat kan få i pose og sekk, mener Stig Rath, prosjektleder for filmen. Han utdyper: 

  • Tapper du gassen av før varmepumpa demonteres, er du trygg på at den håndteres riktig, så du gjør en god jobb for klimaet og miljøet. 
  • Og samler du opp F-gass og leverer, kan du tjene gode penger på det.  

Statlig refusjon for brukt F-gass utgjør ca. 1100 kr per luft-til-luft-varmepumpe, men du må betale et behandlingsgebyr for å levere hos avfallsmottak. 
– Derfor lønner det seg å samle opp fra flere varmepumper før gassen returneres, poengterer Rath. 

Mest mulig gjenvinning

NHP-nettverket har jobbet med avfallshåndtering i byggebransjen siden 2001, og ser det som naturlig å bidra til at varmepumper håndteres på en skikkelig måte når de byttes ut. 
– Da kan flest mulig av komponentene gjenbrukes eller gjenvinnes og fortsatt gjøre nytte, sier Landet. Varmepumper inneholder blant annet kobber som det er viktig å gjenvinne. 

Filmen og brosjyren om å bytte varmepumper er laget i samarbeid med blant andre Norsk forening for farlig avfall, Norsk Varmepumpeforening, Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet.

 

Tenk miljø når du bytter varmepumpe from Norsk Varmepumpeforening on Vimeo.