Fredrik Engh og Daikin Norway: – Økende behov for kjøling

Et stort potensial vi ikke ser i dag.

Energibehovet i nye boliger vil gå ned, men det vil uansett være varmebehov og behov for tappevannsoppvarming, poengterer administrerende direktør Fredrik Engh i Daikin Norway. Han har tro på markedet for varmepumper.  
– Selv om varmebehovet går ned i lavenergiboliger, vil det være økende behov for kjøling. Det er et stort potensial der vi ikke egentlig ser i dag, mener han. 

Spent på 2020

Engh tror på fortsatt god vekst fram mot oljefyring-forbudet i 2020. Etter det er han usikker på hva som vil skje. 
– Vi vet ikke hva veksten i 2018 skyldes - den varme sommeren, det kommende forbudet mot fossil oppvarming og utskifting av oljefyrer. Luft-til-luft-salget har hatt en ekstraordinær vekst i 2018 da mange nok har skiftet oljefyren med luft-til-luft-varmepumper, sier Engh. Han poengterer at erstatningsmarkedet kommer for fullt, noe som vil løfte luft-til-luft-markedet. 

– Jeg er spent på 2020, og tror vi vil få mange svar da, sier Engh. Han tror fremtidens hus vil benytte mer og mer vannbårent, og dermed gi et godt fundament for vekst i fremtiden

Håper på profesjonalisering

– Hva håper du vil prege bransjen i tida framover?
– Profesjonalisering, egentlig. At man ser helheten, særlig på vannsiden. Varmepumpa har litt lett for å få skylda for det som egentlig er systemfeil, mener Engh. Han etterlyser også kunnskap om nye kuldemedier. 
– Det har vært mye spredning av feilinformasjon, hevder han. Blant annet sikter han til risikofaktorer og hvilke regler som egentlig gjelder. 

Helheten er viktig

– En del av de kuldemediene som er på vei inn, er det sikkerhetsfaktorer rundt. Noen ønsker å få enkelte medier til å fremstå farlige, samtidig som de lukker øynene for risikofaktorene med for eksempel propan, sier Engh. Han understreker at helheten er viktig; det gjelder å jobbe for at fremtidens varmepumper er mest mulig energieffektive.
– Jo mer energieffektive varmepumpene er, jo mer interessante vil de være i fremtidens hus med redusert behov. De gode løsningene er allerede i stor grad på plass, samtidig som det kontinuerlig jobbes for å lage nye og enda bedre løsninger. 

Mer om Daikin Norway under omtaler av våre medlemmer, eller på www.daikin.no