Fossilfri byggtørk fra 2022

– Forbud mot fossil byggvarme åpner nye muligheter for varmepumpe-løsninger, mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Forbudet mot fossil byggvarme er et viktig skritt mot fossilfrie byggeplasser, poengterer klima- og miljødepartementet. 

Høringen av forbudet mot mineralolje til byggvarme har vist at det finnes gode, fornybare alternativer, fastslår regjeringen. 
– Et forbud fra 2022 vil bidra til å redusere utslipp fra byggeplassene og drive fram de gode grønne løsningene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Tenk byggtørk med varmepumpe tidlig nok

NOVAP har i sitt høringsinnspill poengtert at varmepumper er et utslippsfritt alternativ på lik linje med elektrisitet og fjernvarme. For bygninger som skal ha varmepumpe er det viktig å designe anlegget slik at energisentralen kan tas i bruk så tidlig som mulig. 
– Da kan varmepumpen også brukes til oppvarming og byggtørk mens bygget er under oppføring, poengterer Hagemoen. Energibrønner og varmepumpe er brukt på denne måten i flere prosjekter, som Lia barnehagen og Horten videregående skole. 

Potensial for mobile løsninger

Byggtørk med varmepumper kan også gjøres med mobile løsninger basert på luft-til-vann-varmepumper. 
– I dag er det få tilbydere, men forbudet mot fossil byggtørk vil forhåpentligvis øke etterspøselen slik at flere ønsker å utvikle slike løsninger, sier Hagemoen.