Forventer svak nedgang i salget

Varmepumpesalget vil gå litt ned i årene framover, tror Prognosesenteret. – Vi vil fortsatt betegne det som et sterkt marked, sier markedsanalytiker David Lund.

David Lund i Prognosesenteret. Foto: Thomas Eckhoff for Norsk Varmepumpeforening. 

For 2024 tilsier de siste prognosene at totalt salg vil ende rundt 138 000 enheter.  

– Det er ikke veldig galt, sa Lund da han presenterte analysen på Varmepumpekonferansen 2024.  

Både i 2022 og 2023 ble det satt salgsrekorder med over 151 000 solgte varmepumper mot nesten 121 000 i 2021. Det forventes fortsatt høye strømpriser om vinteren de kommende årene, noe som vil bidra til høy etterspørsel etter varmepumper. Samtidig poengterer Lund at høy boligrente, lavere boligbygging og litt mindre flytteaktivitet trolig vil sørge for at markedet roer seg noe sammenliknet med de to siste årene. 

Speiler flertallet i bransjen

Forventningene om svak nedgang er i tråd med det flertallet av forhandlerne svarte i en spørreundersøkelse Prognosesenteret og Varmepumpeforeningen gjennomførte i vinter:  

  • 49 % forventet nedgang i varierende grad,  
  • 18 % forventer vekst i varierende grad, mens 
  • 34 % tror markedet blir omtrent uendret.  

Erstatningsmarkedet er like stort som nye installasjoner

Spørreundersøkelsen blant forhandlere viser for øvrig at  

  • erstatningsmarkedet nå er like stort som nye installasjoner i eksisterende boliger, med 29 % for begge 
  • 10 % installerer flere varmepumper 
  • 8 % går til fritidsboliger 
  • 12 % går til etterinstallasjon av varmepumpe i nye boliger innen fem år 
  • 6% installeres før ny bolig overtas