Første importør med obligatorisk propankurs

For å handle varmepumper med R290 av Mitsubishi Electric B.V., må du først gjennom et nettkurs. – Vi er opptatt av sikkerhet, understreker Aleksander Aaker.


Aleksander Aaker med Ecodan R290-varmepumpe. 

De første produktene med det naturlig kuldemediumet R290 fra Mitsubishi Electric B.V. Norwegian Branch er monoblokk luft-til-vann-varmepumper. 
– Vi ønsker å informere våre kunder om hvordan de skal installere maskiner med R290, hvordan maskinene virker i et system, og hva de bør tenke på under transport og håndtering, forteller Aaker, produktsjef aTW & IoT. Dessuten er det intern policy i selskapet globalt at de som skal installere R290-varmepumper må kurses først.

Handler om å ta ansvar

Derfor har Mitsubishi Electric B.V. valgt å kreve at kunder skal gjennomføre kurset, selv om propan foreløpig ikke er en del av f-gass-forordningen. 
– Dette handler egentlig om å ta litt ansvar for de produktene man selger, og – ikke minst – om at de som skal installere har kompetansen og føler seg trygge, utdyper Aaker. 

Interessen for nettkurset så langt har vært veldig bra, selv om det foreløpig ikke har vært markedsført i særlig grad. 
– Kurset er gjennomført av langt flere enn de som har kjøpt varmepumper med R290. Det virker som om det er veldig populært med informasjon om R290. Og vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på at vi stiller krav til kunder, sier Aaker. 

– Veldig kurant kurs

Jarle Bentzen fra Arne Nilsen AS har installert den første Ecodan R290-maskinen ved hovedkontoret til Mitsubishi Electric B.V i Ytre Enebakk. Han synes det er både profesjonelt og seriøst at importøren tilbyr opplæring om produktet og kuldemediet. 
– Dette kurset var veldig kurant, og det var enkelt å følge med gode illustrasjoner og tydelige forklaringer, forteller Bentzen. 


(fra venstre) Erik B. Hansen fra Mitsubishi Electric og Jarle Bentzen fra Arne Nilsen AS foran den første Ecodan R290-varmepumpen som ble installert. 

Mitsubishi Electric B.V. har en del fysiske kurs ved hovedkontoret, men produktkurset om R290 er rent digitalt.
– Vi ser at det kan være vanskelig å nå ut til alle; mange har en hektisk hverdag. Vi har vektlagt å gjøre kurset så enkelt som mulig, med mange illustrasjoner og korte tekster.  Samtidig får vi med det viktigste innholdet om blant annet hva R290 er, lagring, transport og håndtering, sier Aaker. 

Han understreker at kurset ikke er ment å konkurrere med Varmepumpeforeningens ulike kurs om brannfarlige kuldemedier. 
– Det handler mer om at å tilby kurs er en del av vår intern policy, sier han. Kurset tar om lag en time å gjennomføre, og er åpent både for forhandlere og potensielle forhandlere.