F-gass-frist utsettes

Den første fristen for å fornye F-gass-sertifikat utsettes fra 1. juni til 1. september.

NOVAPs kurs med fysisk oppmøte er avlyst. Det gjelder foreløpig fram til 20. april. 

Fem års gyldighet for F-gass sertifikat skulle innføres fra 1. juni, for både personlige sertifikater og bedriftssertifikater. 
– Vi vet at mange har meldt seg opp til eksamen nå i vår for å fornye sertifikatene sine. Men på grunn av situasjonen med fare for koronasmitte, er eksamenene for tiden avlyst eller utsatt, poengterer sjefingeniør Alice Gaustad i Miljødirektoratet.

Ny vurdering før sommeren

Derfor har direktoratet utsatt fristen til 1. september
– Før sommerferien vil vi gjøre en ny vurdering om det er behov for ytterligere utsettelse, opplyser Gaustad. Direktoratet oppfordrer alle som har sertifikat som er mer enn 5 år gammelt til å melde seg opp til eksamen så snart eksamenssentrene åpner igjen.

– Dette haster veldig uansett

– Det er bra direktoratet har utsatt fristen, men likevel haster det voldsomt. Hvis alle venter for lenge, vil ikke vi som er eksamenssentre være i stand til å håndtere pågangen, sier kursansvarlig Einar Gulbrandsen i NOVAP. Siden 2011 har foreningen holdt F-gass-kurs for snaut 2000 personer. Mange av dem må fornye sine sertifikat før 1. september. NOVAP har foreløpig avlyst alle kurs som krever oppmøte fram til 20. april, men vil fortsette med andre løsninger for F-gass-fornyelse. 

Interaktive nettkurs

– Vi kommer til å tilby interaktive, nettbaserte kurs i de periodene vi ikke har fysiske kurs, opplyser Gulbrandsen. Det blir mulig å stille foreleseren spørsmål underveis, og eksamen blir gjennomført i etterkant. Foreløpig blir det i Oslo. 
– Den blir holdt i våre lokaler, og vi gjør det puljevis med svært få deltakere slik at vi kan sørge for godt smittevern, understreker Gulbrandsen. Første mulighet er 31. mars.
– Vi kommer også til å legge ut datoer for eksamen for deg som har lest deg opp på forhånd, eller som har tatt andre nettkurs, opplyser Gulbrandsen. 

Meld deg på via vår kurskalender eller ta kontakt hvis du ønsker å avlegge eksamen.