Europa vil lære av Norden

Hva kan resten av Europa lære av de nordiske landenes arbeid med å fase ut fossil energi? Det var temaet for et seminar på Norway House i Brussel denne uken.

Hvilke grep må tas for å introdusere nødvendig teknologi og samspill mellom ulike sektorer? Under workshopen på Norway House i Brussel denne uken var dette et av temaene deltakerne diskuterte gruppevis. 

Den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA) tok initiativ til samlingen, knyttet opp mot at Finland har hatt presidentskapet i EU. 

– Nordiske land ligger i front, og vi jobber aktivt med å fase ut fossil energi. Vi har den høyeste andelen varmepumper i Europa, poengterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. På seminaret presenterte William Rode fra NVE hvordan Norge har faset ut fossil energi i bygg, og historien rundt elektrifiseringen av Norge, til stor interesse for tilhørerne.  

Smart sektorintegrering

Det å tenke på tvers av sektorer var det overgripende temaet for samlingen. 

– Smart sektorintegrering vil bli et nøkkeltema i det neste møtet i Energirådet. Norden er på en troverdig vei mot klimanøytralitet, sa Riku Huttunen, direktør for energi i det finske arbeids- og næringsdepartementet.

Varmepumper i flere sektorer

Norge skal samarbeide med EU om utslippskutt fram mot 2030, med mål om minst 40 % reduksjon. 

– Vi ønsker å se på hvilken rolle varmepumper kan spille. I bygg vet vi at varmepumper kan frigjøre mye elektrisitet som kan brukes til å fase ut fossil energi i andre sektorer. Men varmepumper kan også brukes i andre sektorer, for eksempel industri og landbruk. Dette er ett av temaene vi vil ta opp på Varmepumpekonferansen 10. og 11. mars 2020, forteller Hagemoen.