EU vil doble installasjon av varmepumper

Det er deler av oppskriften for å redusere EUs avhengighet av fossil energi fra Russland og takle høye energipriser.

Flere varmepumper, solceller og mer energieffektivisering blir viktig i EU. Illustrasjon: European Union 2022

Satsingen RePowerEU ble nylig lansert, og den vektlegger blant annet solenergi, vind og varmepumper. Målet er å gjøre EU uavhengig av russisk olje og gass i god tid før 2030. For å lykkes må EU-landene sette fart på utrulling av solenergi, vindkraft og varmepumper. 

RePower EU legger blant annet opp til at antall varmepumper som installeres hvert år skal dobles innen fem år. 

Sett fart på satsingen! 

Den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA) ber nå EU-kommisjonen om å etablere en varmepumpeakselerator. 
– Akseleratoren bør vurdere alle nødvendige tiltak for å gjøre installasjon av varmepumper enkelt og rimelig for sluttbrukere, sier generalsekretær Thomas Nowak. 

IEA peker på varmepumper i tipunktsplan

Også det internasjonale energibyrået IEA trekker fram varmepumper som en løsning for å gjøre EU mindre avhengig av russisk gass. Organisasjonen la i mars fram en tipunktsplan for dette, og et av punktene er å sette fart på å bytte ut gasskjeler- og oljekjeler med varmepumper.

Ifølge IEA vil det å doble antall installerte varmepumper kreve investeringer på 15 milliarder euro.

– Målrettet støtte til investering kan drive oppskaleringen av varmepumper. Ideelt sett bør det kombineres med å oppgradere boliger for å få mest mulig energieffektivisering, poengterer IEA. 

Håper EU drar Norge med

– Det er positivt at EU legger stadig mer vekt på energieffektivisering og betydningen av varmepumper. EU har lenge lagt føringer for norsk miljø- og klimapolitikk, og vi forventer at norske politikere lar seg inspirere av EUs nye energiplan, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Satsingen i EU handler blant annet om støtteordninger rettet mot forbrukere. 

Hagemoen mener det er typisk norsk å fremheve ny kraftproduksjon og utvikling av ny teknologi for å få tilgang på nok fornybar energi.  
– Mens det store potensialet for energieffektivisering lett blir glemt. Når dette løftes så tydelig i EU, håper vi at også norske politikere får øynene opp for hvor viktig varmepumper er for å nå energi- og klimamål, sier han.