– EU trenger flere varmepumper i leilighetsbygg

Optimale varmepumpeløsninger for leilighetsbygg blir viktig for det grønne skiftet i EU, ifølge HPT Magazine - som gratis gir deg nytt om europeisk marked og trender.

Fra forsiden på HTP Magazine 1/2021

Med økende urbanisering øker behovet for gode varmepumpe-løsninger i leilighetsbygg. Så langt har ikke varmepumper tatt av verken i nye eller eksisterende leilighetsbygg i Europa, påpeker nyeste utgave av HPT Magazine fra Heat Pump Centre i Borås, Sverige. 

Her kan du lese nytt fra ulike forskningsprogrammer for varmepumper i IEA. Norske forskningsmiljøer og industripartnere har vært sterkt delaktige i en rekke av dem. Finn ut mer om temaer som: 

  • Drivere og barrierer for varmepumper i leilighetsbygg
  • Fem typer løsninger for varmepumper i leilighetsbygg
  • Varmepumper i nær nullenergi-bygg
  • Rehabilitering med varmepumper i leilighetsbygg

Du finner også mer om markedsutviklingen og hvordan Finland kan gå fra 1 millioner varmepumper i 2020 til det dobbelte i 2030. 

Her finner du Heat Pump Magazine – gratis og digitalt. Du kan også lese eldre utgaver, om temaer som lav GWP-kuldemedier, kjøling for framtida og varmepumpeteknologi for nær nullenergi-bygninger.