– Et skritt i riktig retning

– Arbeiderpartiet vedtok en storsatsing på energieffektivisering på landsmøtet sitt. Revidert statsbudsjett er et skritt i riktig retning.

– Varmepumpeforeningen håper SV klarer å sikre en milliard til enøk i husholdninger, poengterer Rolf Iver Mytting Hagemoen. 

Det mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening om det reviderte budsjettet som ble lagt fram 11. mai. 

–  Mer penger til energitiltak i kommunale boliger gjennom Husbanken er positivt. Det samme er at Enova omprioriterer 500 millioner til energieffektivisering i 2023, sier han. 

Håper SV får gjennomslag i forhandlingene 

Når budsjettforslaget nå er lagt frem, skal regjeringen forhandle med SV for å sikre et flertall i Stortinget. 
– Vi håper SV klarer å sikre én enøkmilliard til husholdningene. Det vil være et viktig bidrag for å bedre kraftbalansen og å gjøre husholdningene mer motstandsdyktige mot høye strømpriser fremover, mener Hagemoen.

Enøkplanen kommer i statsbudsjettet i oktober

Regjeringen har lovet å presentere en handlingsplan for energieffektivisering i alle sektorer i forbindelse når statsbudsjettet for 2024 legges fram i oktober. 

– I denne planen forventer vi at Arbeiderpartiet følger opp vedtak fra sitt landsmøte om en årlig enøkmilliard og en storsatsing på energieffektivisering, sier Hagemoen.