Enova forlenger støtteordninger

Endringer i Enovas støttetilbud til boligeiere er utsatt til 1. juli. – Det er positivt, men i dagens marked bør støttebeløpene også økes til tidligere nivåer, mener NOVAP.


Avtrekksvarmepumper får støtte fra Enova fram til 1. juli. 

Etter planen skulle støtte til luft-til-vann-varmepumper og avtrekksvarmepumper avvikles 1.april, og flere andre støttesatser reduseres samtidig. På grunn av koronasituasjonen har Enova nå valgt å utsette disse endringene til 1.juli.
– Vi har mottatt flere henvendelser fra boligeiere som på grunn av forsinkelser av leveranser av utstyr, eller permitteringer av håndverkere som har kommet som en følge av koronaviruset, nå ikke kommer i mål som planlagt innen fristen 1.april. Vi ønsker ikke at disse skal bli skadelidende og utsetter derfor denne fristen med tre måneder, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.

Bråstopp i markedet
Mange av satsene ble redusert 1. juni i fjor, deriblant for flere typer varmepumper. 
– Mange bergvarme- og luft-vann-varmepumper gikk til å erstatte oljefyr. Fra høsten 2019 har dette markedet nesten stoppet helt opp, poengterer  daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). På toppen av dette kom all usikkerheten rundt koronasmitte.

NOVAP tar derfor til orde for å øke støttesatsene igjen, for varmepumper og andre tiltak som bidrar til energieffektivisering.  
– Økte støttesatser i dagens marked kan bidra til færre konkurser, oppsigelser og permitteringer, sier Hagemoen. Sammen med 10 andre organisasjoner har NOVAP bedt klima- og miljøministeren doble støttesatser for energitiltak i boliger ut året. 

Slik er Enovas støttesatser for tiltak i boliger fram til 1. juli

Støtte til: 

  • Væske-til-vann-varmepumper: inntil 10 000 kr
  • Luft-til-vann-varmepumper: inntil 5000 kr
  • Avtrekksvarmepumpe: inntil 5000 kr
  • Solfanger: inntil 15 000 kr
  • Balansert ventilasjon: inntil 15 000 kr
  • Solceller: inntil 28 750 kr