Energikartlegging i store foretak

En ny forskrift om energikartlegging i store foretak er nå sendt på høring. Ut fra forslaget vil mellom 800 og 900 norske bedrifter få plikt til å gjennomføre energikartlegging hvert fjerde år.

Formålet med energikartlegging er å fremme mer effektiv bruk av energi. 

Forslaget til den nye forskriften er en konsekvens av artikkel 8 i EUs energieffektiviseringsdirektiv, og formålet er å fremme energieffektivitet i store foretak. Olje- og energidepartementet foreslår at store foretak skal gjennomføre en energikartlegging hvert fjerde år. 

Store foretak defineres ut fra energibruk: Minst 5 GWh ett av de siste fire årene før en energikartlegging. Ifølge NVE tilhører mellom 800 og 900 bedrifter denne kategorien. Aktører som driver myndighetsutøvelse regnes ikke som foretak, presiserer departementet i høringsnotatet

Selve energikartleggingen skal

  • beskrive foretakets energibruk foregående år, inkludert forbruksprofiler for elektrisitet
  • minimum være oppdelt etter drift av bygninger, drift av prosesser og transportformål, og aktuelle energibærere
  • vektlegge områder som er særlig energikrevende
  • kartlegge minimum 90 % av foretakets energibruk

Departementet foreslår videre at kartleggingen skal

  • identifisere de viktigste energieffektiviseringstiltakene
  • beskrive i hvilken grad tidligere tiltak er gjennomført
  • beregne lønnsomhet, energi- og effektbesparelse for hvert tiltak

Gode nyheter for bransjen

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening mener forslaget til forskrift er positivt for varmepumpebransjen. 

– Vi vet at varmepumper ofte er lønnsomme energitiltak, men det betyr ikke at de blir realisert. Når flere pålegges å kartlegge mulige energitiltak i sin virksomhet, vil det sannsynligvis åpne for flere gode varmepumpeanlegg, sier Hagemoen.

Energibruk i ulike prosesser 

Ifølge beregninger Gehør strategi og rådgivning har gjort for Varmepumpeforeningen, er det mulig å spare 2,5 TWh årlig i eksisterende yrkesbygninger innen 2030

– Varmepumper har også stort potensial til å spare energi i ulike industrielle prosesser, poengterer Hagemoen. 

Høringsfrist for forslaget er 15.01.2021