– Energikarakteren bør ikke blande energi og effekt

Det er oppfordringen til olje- og energiminister Tina Bru fra ni organisasjoner. De tror en enklere og mer treffsikker energimerkeordning kan øke forbrukeres forståelse, bruk og nytte av den.

Enova har foreslått at energi og effekt skal slås sammen i ny energimerkeordning. Det vil kreve en politisk vekting i stedet for at energimerket baseres på faglige og objektive kriterier. 

– Departementet bør forkaste Enovas forslag til ny metode for å beregne energikarakter, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening, en av de ni organisasjonene bak brevet. 

Mindre forståelig

De ni organisasjonene trekker fram en rekke problemer med Enovas forslag til energimerkeordning. Det blir vanskeligere 

  • å forstå hva energimerket betyr
  • å forstå hvordan energimerket påvirker energikostnadene
  • å forstå hvilke energitiltak som vil gi bedre energikarakter

Dessuten, påpeker organisasjonene i brevet til Bru, finnes det ikke omforente beregningsstandarder som er egnet, det er uklart hvilke effektreduserende tiltak som gir gevinst – og det er både uheldig og kontroversielt å bruke politiske vektingsfaktorer i en forbrukerorientert ordning. 

Håpløst på etterskudd

Energimerkeordningen reguleres av bygningsenergidirektivet. Det direktivet som gjelder i Norge ble vedtatt i EU i 2002. Siden er direktivet revidert to ganger. 
– Vi mener myndighetene bør implementere de oppdaterte direktivene før energimerkeordningen endres, sier Baardsen. Organisasjonene mener Enovas foreslåtte modell trolig ikke vil stemme overens med de nyere direktivene, og dette kan skape unødvendige problemer for bransjen. 

Smart-indikator på vei

Den siste versjonen av bygningsenergidirektivet innfører Smart Readiness Indicator (SRI). Den skal blant annet angi i hvor stor grad det er mulig å flytte på energibruk og effektlaster. På den måten er SRI for en bygning relevant for evnen til å forvalte energi effektivt, og gjøre det mulig å utnytte kraftsystemets effekt- og energikapasitet mer effektivt. 
– Når denne indikatoren blir ferdig utviklet, kan den gi nyttig forbrukerinformasjon. Vi mener myndighetene bør vurdere om SRI kan bli et nyttig supplement til selve energimerket, sier Baardsen. 

Dette er organisasjonene som har signert brevet:
Huseierne, Norske Boligbyggelags Landsforbund, OBOS, VKE, Elektroforeningen, Nelfo, NOVAP, Boligprodusentenes Forening og Byggevareindustriens forening.