Én minister har i hvert fall skjønt at energieffektivisering er viktig

NOVAP og flere samarbeidspartnere har nettopp møtt klima- og miljøminister Espen Barth Eide. – Han var lydhør, engasjert og kunnskapsrik.

(Fra venstre) Audun Randen Johnsen, Truls Gulowsen, Madeleine C. Storås Sindre Østby Stub, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Bård Folke Fredriksen, Linda Öberg, Tore Strandskog og Rolf Iver Mytting Hagemoen. 

Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen som representerte Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) på møtet. 
– Barth Eide fortalte også at han og olje- og energiminister Terje Lind Aasland snakker mye om energieffektivisering, fortsetter Hagemoen. Møtet var en oppfølging av brevet hvor NOVAP og en rekke organisasjoner og fagforbund ba regjeringen sette av 1 milliard til enøk-tiltak neste år

Flere politiske gjennomslag

Samtidig fastslår Hagemoen at NOVAP og samarbeidspartnerne har fått gjennomslag på flere viktige punkter, etter intens arbeid opp mot regjeringens tillegg til energiressursmeldingen. (Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser). 

  • Den fastholder målet om 10 TWh energisparing i bygg
  • NVE skal rapportere årlig om måloppnåelse.  
    – Det er vi veldig fornøyde med; da har noen faktisk fått ansvar for å følge med på hva som skjer, påpeker Hagemoen. 
  • Fra 2023 får Husbanken i oppdrag å støtte energitiltak for husholdninger med lave inntekter. Enova skal bistå Husbanken med kompetanse.
  • Hvite sertifikater skal utredes

Bare fire år til kraftunderskudd i Sør-Norge

Men det må skje mer nå, påpeker Varmepumpeforeningen, Elektroforeningen og Nelfo: Uten en skikkelig satsing på energieffektivisering og lokal kraftproduksjon blir det kraftunderskudd allerede om fire år i Sør-Norge. Da vil strømprisen holde seg skyhøy, og det er fare for at industrietableringer ikke blir realisert, skriver de i et innlegg i Nationen.  

– Vi er opptatt av å legge press på politikerne nå, slik at de kan være mer konkrete når de kommer med planen om 10 TWh energieffektivisering. Den er varslet i statsbudsjettet for 2023, poengterer rådgiver Bård Baardsen i NOVAP. 

Arbeiderpartiets Marianne Sivertsetn Næss, leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, har fulgt opp ved å love en plan for energieffektivisering til høsten. Den skal vektlegge «at vanlige folk skal kunne gjennomføre fornuftige tiltak i egne hjem»

Ekstra ille for Grenland

Blir det ikke noen skikkelig satsing på energieffektivisering, vil det særlig gå ut over Grenland og andre industristeder i Sør-Norge, ifølge NOVAP, Elektroforeningen og Nelfo. 
– Knapt noen annen region i Norge har så mye forskjellige kraftkrevende industri på ett sted, og så mange spennende planer om ny industri, poengterer organisasjonene i et innlegg i lokalavisen Varden

Baardsen har tro på at det hjelper å presse på; Arbeiderpartiet er opptatt både av å sikre industriarbeidsplasser og tiltak som kan redusere husholdningenes strømregninger. 
– Vi forventer at de kommer med en plan som leverer konkrete tiltak for å redusere energibruken i bygg med 10 TWh, sier han.