Dette må du vite om revidert f-gass-forordning

R32 blir forbudt i splitt luft-til-luft-varmepumper fra 1. januar 2029. Hva betyr dette i praksis for installatørbedrifter – for eksempel for krav til kompetanse og sertifisering?

Kompetanseheving blir viktig også med revidert f-gass-forordning. 

EU-parlamentets miljøkomite vedtok det siste forslaget til revidert f-gass-forordning den 25. oktober.
– Nå er det bare formaliteter som gjenstår, siden det har vært lange forhandlinger i EU for å finne kompromisser, opplyser daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. 

Han har fulgt prosessen tett over flere år som styremedlem i den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA). 
– Kvotemarkedet og forbudene i den siste teksten kommer til å bli vedtatt, ut fra tilbakemeldinger jeg har fått, sier Hagemoen. Sannsynligvis skal Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union stemme over forslaget i januar, og den nye versjonen av f-gass-forordningen vil da tre i kraft våren 2024. 

Uklart hva som skjer for HFO

Forbudene i den reviderte f-gass-forordningen er knyttet til GWP-verdi for f-gasser.
– Det mest relevante er å se på når forbudene inntrer for R32, sier Hagemoen. Mange HFO-medier har GWP-verdi under grensen for hva som blir forbudt, men de kan bli rammet av det foreslåtte forbudet mot PFAS.

Når blir det i praksis R32-forbud?

Forbudene inntreffer til ulike tidspunkt for ulike størrelser og typer varmepumper. 

Maskiner med kapasitet ≤ 12 kW R32 blir forbudt fra*
Splitt luft-til-vann-varmepumper  2027
Splitt luft-til-luft-varmepumper  2029
Monoblokk 2027
Maskiner med kapasitet > 12 kW  
Splitt luft-til-vann-varmepumper  2033
Splitt luft-til-luft-varmepumper  2033
Monoblokk 2027
Monoblokk (> 50 kW) 2030
*Forbudene er basert på høyeste tillatte GWP-verdi, og for alle forbudene er det unntak for sikkerhetshensyn. 
 


Forbud mot etterfylling 

Den reviderte f-gass-forordninger strammer også inn hvilke f-gasser du kan bruke ved reparasjoner og service av aircondition og varmepumper: Fra 1.1.2026 blir f-gasser med GWP over 2500 forbudt. Men du kan fortsatt bruke regenerert eller gjenvunnet f-gass med GWP over 2500 til reparasjoner eller service, fram til 1.1.2032.

Fortsatt krav til sertifisering

Både HFO-medier og naturlige kuldemedier blir en del av f-gass-forordningen og kravene den stiller blant annet til sertifisering av personell og bedrifter.
– Gjør du inngrep i kuldekretsen i anlegg med naturlige kuldemedier, må du ha gyldig f-gass-sertifikat akkurat slik det er for f-gasser nå, opplyser Hagemoen.

Kravene til sertifisering og opplæring finner du i artikkel 10 i utkastet til revidert forordning. Den spesifiserer blant annet at opplæring og sertifisering skal dekke sikker håndtering av utstyr med brannfarlige eller giftige gasser under høyt trykk.
– Både våre kurs og f-gass-eksamen kommer til å vektlegge dette, sier kursansvarlig Einar Gulbrandsen. De varslede forbudene endrer ikke på behovet for f-gass-sertifisering.
– Det handler om å jobbe lovlig og – ikke minst – om å jobbe trygt og riktig, understreker Gulbrandsen.

Blir propan den nye vinneren?

Foreløpig har ingen av de store produsentene røpet hva de kommer med som erstatninger for R32 i splitt luft-til-luft-varmepumper. Propan seiler opp som en het kandidat, og har allerede slått an i luft-til-vann-varmepumper i det norske markedet. 
– Det kan være vi får mye mer monoblokk med propan, men det er for tidlig å si, poengterer Hagemoen.